Bridgeklubben Young Sharks
mar
20

YS tilbyder (påske, maj, juni)

written by Karsten Pedersen

Sæsonen 2022/23 går på hæld, og vi vil vanen tro gerne tilbyde nogle ekstra aktiviteter.

Tilbuddene er i første omgang rettet mod klubbens medlemmer og de mange, som har hjulpet os i årets løb ved at stille op som substitutter. Men der er normalt også plads til andre interesserede. Vi har neneu ikke sagt nej.

Tilmelding til karsten.np@gmail.com – listerne opdateres løbende. Vi spiller typisk parturnering, nogle gange med MP opgørelse, andre gange med IMP opgørelse.


03.04: Påske, I – turnering over en aften, tilmelding nødvendig.

 • Heðin Mouritsen  – Jens Pauli G. Nolsøe

10.04: Påske, II – turnering over en aften, tilmelding nødvendig.


08. + 22.05: Majturnering over to aftener, tilmelding nødvending. Man skal komme begge gange.


19. + 26.6: Juniturnering over to aftener, tilmelding nødvending. Man skal komme begge gange.

mar
18

Ansøgning om optagelse – sæsonen 2023/24

written by Karsten Pedersen

Det er tid til at ansøge om at spille i YS sæsonen 2023/24.

Ansøgning foregår ifølge vedtægterne på følgende måde:

Alle par, der ønsker optagelse som aktive i den kommende sæson skal søge om optagelse senest en uge inden den ordinære generalforsamling for indeværende sæson. Dette gælder, uanset om man er aktivt medlem, passivt medlem eller ikke er medlem i indeværende sæson.

Ansøgningsfristen er følgelig 17.4.2023, 18.30. 

Ansøgning om optagelse som aktivt medlem sker som del af et par. Et par består af mindst 2 spillere, så det er også muligt at søge om optagelse som et par med 3 eller flere spillere. Ansøgningen skal sendes pr. brev eller e-mail til bestyrelsen, bestyrelsen@young-sharks.dk – vi bekræfter, at vi har modtaget ansøgningen.

YS spiller mandage 18.30, og spillestedet ligger på Østerbro, nærmere bestemt Trondhjems Plads 4.

Kutyme er, at navnene på de par, der ansøger om optagelse, offentliggøres på hjemmesiden, da det giver et godt overblik over, hvem der ønsker at spille i YS fremadrettet. Så det gør vi, medmindre vi aktivt bliver bedt om, at navnene ikke vises på hjemmesiden.

I sæsonen 2022/23 har vi været 26 par, som har spillet i 20 konstellationer. Det har fået os til at foretage en forundersøgelse: er det en farbar vej?  – også i kommende sæson 2023-24.

En nærmere redegørelse for resultatet af forundersøgelsen findes nederst på denne side. Som bestyrelse har vi fået et entydigt mandat til at overveje muligheden i forhold til den kommende sæson 2023/24.

I forbindelse med ansøgning er det derfor muligt for det enkelte ansøgerpar at tilkendegive en holdning  til at indgå i en konstellation.

Vi skal dog pointere, at det entydigt er bestyrelsens opgave og ansvar at forestå optagelsen til sæsonen 2023/24.

Generalforsamling afholdes på sidste spilleaften den 24. april 2023, og bestyrelsen skal “senest to dage inden generalforsamling for indeværende sæson offentliggøre på klubbens hjemmeside hvem der er optaget i kommende sæson.” Offentliggørelse vil følgelig ske senest 22. april, 2023.

Forundersøgelse, resultater:

30 har svaret på mailen, dertil her vi fået enkelte mundtlige tilkendegivelser, som er i tråd med de skriftlige besvarelser. Nogle få har svinget mellem to svarmuligheder, så 34 tilkendegivelser:

1 X A, 22 x B, 11 x C

Vi har også fået en lang række kvalitative kommentarer, som kan grupperes som følger:

Hvordan har det fungeret med konstellationerne?

Mange nævner, at det har fungeret godt, at det har været fleksibelt. At det har været godt for kalenderen, at det har givet luft i hverdagen. Det har været let at skaffe substitutter.

En enkelt har nævnt, at det fungerede trods indledende skepsis. En anden bemærker, at der ikke har været besvær med at få spille-kabalen til at gå op.

Hvordan fungerer det at være mange forskellige?

Flere nævner, at det er hyggeligt at være mange. Man har mødt gode og hyggelige bridgespillere. En nævner, at der har været varieret modstand, uden at der er givet køb på niveau.

Antallet af spillere i klubben på enkelte aften?

Fint med 10 borde. Men flere nævner, at de gerne ser større lokaler, bl.a. for at give plads til flere, men også, fordi nogle helst vil spille hver gang. En enkelt mener ikke konstellations-ordningen er holdbar i længden.

Hvad med de unge?

Flere nævner, at det er vigtigt med nye unge par, at det skal være de unge hajers klub, og at vi skal støtte unge spillere på vej frem.

Stemningen?

Stemningen er næsten altid rigtig god, øredøvende larm og tvivlsomme lynanalyser. Jeg trives rigtig godt i YS, skriver en enkelt.

Turneringsformer?

Flere nævner, at parmesterskabet er en svag turnering. Et par spillere nævner BAM, evt. som hold, som alternativ.

 

mar
18

Generalforsamling 24.04.2023

written by larsknielsen

Generalforsamling

I henhold til vedtægterne (primært §8, §9, §10) indkalder vi hermed til ordinær generalforsamling mandag 24. april, 18.30. Generalforsamlingen afholdes  i klubbens lokaler, Trondhjems Plads 4, Østerbro.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 • Aflæggelse af det reviderede regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af bestyrelsessuppleant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Vi serverer lidt let mad og drikke på generalforsamlingen – og vil efterfølgende spille en kortere en-aftensturnering. Så vi håber, at alle kommer til generalforsamlingen.

mar
5

Monradhold – update 21.03

written by Karsten Pedersen

Update 21.03

Der har været en enkelt rettelse. Og så har jeg en bekendelse, jeg glemte at lægge kortfordelinger op. Jeg kan først lægge dem op, når jeg kommer hjem i dag, tirsdag.

Det er ikke første gang, jeg har glemt kortfordelingerne, og det giver mig anledning til at ændre mine procedurer, så jeg lægger alle fordelinger til en turnering op på en gang – på forhånd. Rent sikkerhedsmæssigt er det lidt mindre sikkert end at lægge dem op løbende, men det dur ikke, at jeg så ofte glemmer det.

Det er i øvrigt pivlet at lægge dem op, det er knap så pivlet at huske at gøre det.

/Karsten

Update 20.03

Tillykke til de ubesejrede monradmestre Anders & Jonas (+Amalie, Signe, Christian & Daniel) samt rigtig mange venner. I denne slutstilling.

Update 18.3

Mandag fik holdmestrene Lars, Ninnie, Rasmus og Sebastian smæk ved bord 1.

Men ikke helt smæk nok, troede jeg. Jess (tak!) opdagede, at Rasmus og Sebastian lidt uheldigt var blevet noteret for kun at tage 3 stik i 4 i spil 14. Ser man sitsen, er det nærmest umuligt kun at tage 3 stik. Så enten var kontakten eller antallet af stik forkert.

Det lignede 4 11, så det indtastede jeg forsøgsvist, hvilket ændrede på kampprogrammet. Men det har vist sig, at det ikke var forklaringen. Rasmus og Sebastian valgte at spille 4 med 3 stik til følge. Jeg er en fin mand (og også lidt bange af mig), så jeg har ikke spurgt ind til meldeforløbet.

Resultat af 4. runde, stilling efter 4 runder og startliste til 5. runde.

Næste gang returnerer Bjarke, Søren, Karsten, Thomas, Kim & Lars til bord 1. Planen var, at man skulle kunne placere monradmesterskabet i et direkte revancheopgør. Det lykkedes i den grad. Forskellen på de 2 hold ved bord 1 er sølle 26 KP. Turneringen er allerede vundet fra front – tillykke til monradmestrene Anders & Jonas (+Amalie, Signe, Christian & Daniel) samt venner.

Der er naturligvis stadig være ære, bronzepoints og handicapjusteringer på spil.

Update 13.3

I dag fik holdmestrene Lars, Ninnie, Rasmus og Sebastian smæk ved bord 1.

Næste gang returnerer Bjarke, Søren, Karsten, Thomas, Kim & Lars til bord 1. Planen var at man skulle kunne placere monradmesterskabet i et direkte revancheopgør. Det lykkedes i den grad. Forskellen på de 2 hold ved bord 1 er sølle 26 KP. Turneringen er allerede vundet fra front – tillykke til monradmestrene Anders & Jonas (+Amalie, Signe, Christian & Daniel) samt venner.

Der er naturligvis stadig være ære, bronzepoints og handicapjusteringer på spil.

Resultat af 4. runde, stilling efter 4 runder og startliste til 5. runde.

Update 06.03

I dag var det så Birgitte, Karen, Charlotte & Morten (samt oversidderne Christian & Mikkel), som måtte gå den tunge vej til bord 1. Det gik nogenlunde i første halvleg, men i anden halvleg var det slut. Anders & Jonas (+Amalie, Signe, Christian & Daniel) – i dag var det med vennerne John & Merete – fortsatte  monrad-strategien: vind fra front.

På mandag er der så holdmestrene Lars, Ninnie, Rasmus og Sebastian, der skal prøve at standse sejrsstimen.

Her er resultaterne af runde 3, den samlede stilling og startliste til næstsidste runde 4.

Update – 27.02

Ikke alene reddede BC3-troldmændene mig fra alle mine dumheder, nu er der resultater af runde 2, stilling efter runde 2 og startliste til runde 3. Alt kan dog ændre sig, hvis der kommer rettelser.

Jeg tror oven i købet, at jeg har formået at “kvæle” indtastningen af udspil.

Nå, det ligner i øvrigt at Anders, Jonas, Amalie, Signe, Christian og Daniel (m. venner) har valgt den gode gamle monrad-strategi: vi sætter os ved bord 1, og alle de hold, der kommer forbi, får et ordenligt gok ned gennem monradrækken.

Update – 26.02

Forbundets BC3-troldmænd har reddet mig: startlisten til runde 2 er klar. Der har været to mindre rettelser. Der er stadig en lille ting, der undrer mig, men det er en detalje.

Nå, har jeg lært noget? Det håber jeg, men jeg ved det ikke før efter anden spilleaften (27.2). Mere generelt har jeg sågar en idé om, hvad jeg har gjort forkert helt fra start, men det ved jeg først næste gang, jeg laver en monradturnering. Det her er ikke min første monradturnering, men det er den første i BC3, de foregående har været i Realbridge.

Update – 20.02 

Hurra, fine resultater efter første runde. Men så er der også ballade. Jeg kan ikke få BC3 til at lægge runde 2. Man skal dog være et skarn, hvis man ikke kan tælle sig til, hvem man skal møde i monradrunde 2. Og ift. BC3 er der heldigvis en hel uge til næste mandag.

Jeg tror det er tid til en snak med BC3-supporten.

Update – opstart

Så er programmet for første runde lagt.

Holdet med laveste handicapgennemsnit (16.2) møder holdet med næstlaveste handicapgennemsnit, 3 møder 4, 5 møder 6, 7 møder 8 og endelig mødes 9 og 10.

Kampene går over 32 spil med halvleg. I femte og sidste runde/kamp kan man møde et hold, man har mødt i en tidligere runde.

Handicapgennemsnittet er beregnet ved at beregne snittet for hvert par på holdet, hvorefter holdets snit er beregnet som snittet af parrenes snit. Ikke at det gjorde nogen forskel i forhold til en uvægtet beregning af snittet for samtlige spillere på et hold.

feb
27

YS forundersøgelse – reminder

written by Karsten Pedersen

Jeg havde lyst til at udsende en reminder, men er blevet talt fra det. Jeg synes jeg hørte ordet “spam”. Derfor må I nøjes med denne reminder. Vi har helt overvældende fået tilbagemeldinger fra 24 af de 55 adspurgte (og i bestyrelsen har vi indtil videre selv undladt at besvare). Det, vi savner lidt, er tilbagemeldinger fra:

 • de par ,som ikke er indgået i konstellationer (3 par på 2 pladser)
 • de “unge”

Der er division i kommende weekend, så vi når nok ikke at lukke op for ansøgninger til næste sæson før næste uge. Derfor kan vi sagtens nå at tage stilling til flere tilbagemeldinger, fx fra de nævnte to grupper.

Bestyrelsen/knp

feb
6

Store par – slutstatus

written by Karsten Pedersen

Update 12.02

To mindre rettelser, idet jeg havde glemt at indføre to scorer i singlehandstillingen. Som tidligere nævnt sammenlignede jeg kun med Kims udregninger for top 3. Dovent.

Update 09.02

Mandagens BC3 resultater. Ingen rettelser. Parstilling og singlehandstilling er opdateret. I parstillingen er alle par medtællende, i singlehandstillingen er de medtællende spillere fremhævet (med fed). Over de 9 aftener har vi i øvrigt haft besøg af 25 forskellige substitutter.

Kim opgjorde slutstillingen lynhurtigt: Slutstillingen – store par – Kim Bensby – efter 06.02.2023 – måske fordi han var interesseret i slutstillingen, tillykke med parmesterskabet.

Singlehandstillingen blev også opgjort lynhurtigt: Slutstillingen – individ – Kim Bensby – efter 06.02.2023, bemærk dog at enkelte medtællende spillere med 3 aftener på bagen findes nederst i arket. Ikke at det gør en forskel. Kim og Filter delte singlehandmesterskabet, tillykke.

Der er igen overensstemmelse mellem udregningerne,  i det mindste for top 3 i begge opgørelser

/knp

Update 26.01

Så er aftenens BC3 resultater på plads, parstilling og singlehandstilling opdateret – viser præcis det sammen som Kims udregninger, Store par – parstilling efter 23.01 – Kim Bensby samt Store par – singlehandstilling efter 23.01 – Kim Bensby (renset så det kun er de med 3+ resultater, der fremgår). Min kontrol af parstilling og singlehandstilling følger, formentlig torsdag.

Top 3 par

Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger 6 316,7 58,6
Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen 5 307,8 57,0
Anders Hagen – Jonas Houmøller 8 306,0 56,7

Top et eller andet singlehand, fed = medtællende

Christian Lahrmann 1 338,0 62,6
Mads Eyde (s) 1 326,0 60,4
Bjørg Houmøller (s) 1 322,0 59,6
Birger Jonasen (s) 2 320,8 59,4
Kim Bensby 6 316,7 58,6
Lars Pedro Filter Villinger 6 316,7 58,6
Henrik Lahrmann (s) 1 314,6 58,3
Kim Bo Petersen 4 313,6 58,1
Anders Hagen 6 312,8 57,9

/Karsten

Update 18.01

Så er parstilling og singlehandstilling opdateret.

Top tre par med to aftener tilbage:

 1. Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen (4)
 2. Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger (5)
 3. Anders Hagen – Jonas Houmøller (7)

Top seks i singlehandstillingen er som følger (der er 6 med, da man skal spille mindst tre aftener for at være med i ræset.

 1. Christian Lahrmann (1)
 2. Thomas Aagren Jensen (4)
 3. Birger Jonasen (s) (2)
 4. Kim Bensby (5) / Lars Pedro Filter Villinger (5)
 5. Kim Bo Petersen (3)

Der er total overensstemmelse med Kims beregninger – med en enkelt undtagelse: Kim kunne ikke vide, at Jan DM Mayer og Agger spillede for Charlotte og Peter.

Update 16.01

Resultater i BC3 er klar. Kim har brugt toghjemturen til det naturskønne opland på at beregne en foreløbig parstilling, Store par – parstilling efter 16.01.2023 – Kim Bensby – måske fordi han havde et kig på førstepladsen…

Men nej, et andet par – jeg nævner ikke navne – fører stadig kæmpestort, top 3:

Karsten Nissen Pedersen 60,1%
Thomas Aagren Jensen 60,1%
Kim Bensby 59,1%
Lars Villinger 59,1%
Anders Hagen 56,2%
Jonas Houmøller 56,2%

Som man kan se, var det ikke så godt for Anders og Jonas, at de valgte Erik “blylod” Wied som dagens substitut,

…selvom jeg må nødtvungent må erkende, at der ikke var så meget blylod over ham i seneste weekend. 40 spil divisionsbridge, hvor eneste fejl var at kikse bet nummer 2 mod 1 ut doblet.

Og hvad så med yde-nyde balancen. Jo, denne gang var der et overskud på 50 i kassen. Dejligt, nej egentlig ikke, vi vil heller ikke have for mange penge i kassen! Det skal helst passe nogenlunde hele tiden – uden formanende pegefingre. Det er trættende at skulle “opdrage”. Faktisk er det i den slags små ting, at YS’ “ånd” helst skal manifestere sig.

/Karsten

Update 15.01

Ny YS leveregel:

undgå YS underslæb, betal før du dypper næb

Så er der startlister for 16.01, 23.01 og 30.01, de tre aftener i tredje og sidste gennemløb af store par.

Gældende stillinger er som altid parstilling og singlehandstilling. I BC3 er slutscorerne efter andet gennemløb overført til tredje gennemløb, men grundet rotationerne i konstallationerne, der består af tre par, er det ikke alle scorer, der er retvisende, scorerne giver højest et fingerpeg om placeringen.

Scorerne er korrekte for følgende 11 par:

 1. Amalie Palmund – Signe Buus Thomsen + Christian Lahrmann – Daniel Brandgaard
 2. Anders Hagen – Jonas Houmøller
 3. Dan Nybo – Preben Thaarup
 4. Jacob Øland – Martin Rump
 5. Jens Grann – Martin Bornholm Christoffersen – Vibeke Lund
 6. Jesper Poulsen – Kenneth (Michael Monrad) Madsen – Kim Bo Petersen
 7. Jess Tillge – Thomas Bjørn Vilhelmsen
 8. Kim Nørgaard Nielsen – Mikael Velschow-Rasmussen – Peter Bang Knudsen
 9. Lars K Danmarksmester – Ninnie Gøttsche
 10. Rasmus Kolding – Sebastian Mygh

For følgende par er BC3 scorerne ikke korrekte.

 1. Annette Rosthøj – Susanne Rosthøj
 2. Ella Rosthøj – Julie Marina Sigsgaard
 3. Flemming Poulsen – Katrine Martensen-Larsen
 4. Birgitte Rønn – Karen Merete Enevoldsen
 5. Charlotte Auken – Morten Henningsen
 6. Christian Madsen – Mikkel Porse Rasmussen
 7. Bjarke Friis – Søren Fritzbøger
 8. Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen
 9. Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger
 10. Carsten Frehr – Christian Fischer
 11. Charlotte Juhl – Peter Kjer
 12. Charlotte Schwarz-Rosman – Jan Mayer
 13. Jacob Benjamin Cholewa – Silas Weber
 14. Jeppe Juhl – Lone Mama Kiær
 15. Michael Cholewa – Peder Skyum

Update 12.01

Startlister senest søndag, måske allerede i morgen, fredag, hvis YS-ånden kommer over mig.

BC3 resultater klar. Der var en rettelse allerede mandag. Nogen (jeg) troede, at et flueben i BC3 var et flueben, det var det åbenbart ikke. Det betyder, at Anders og Jonas fik nogle af Jeppe og Mamas resultater og omvendt. Det var ikke til fordel for førstnævnte par.

Her er den dynamiske parstilling, (excel), top 3:

 1. Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen (4 aftener)
 2. Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger (4 aftener)
 3. Anders Hagen – Jonas Houmøller (6 aftener)

Og den dynamiske singlehandstilling, (excel), top 5:

 1. Christian Lahrmann (1 aften)
 2. Thomas Aagren Jensen (4 aftener)
 3. Birger Jonasen (s) (2 aftener)
 4. Delt: Kim Bensby / Lars Pedro Filter Villinger (4 aftener)

Sammenligner man med Kims beregninger, er resultaterne heldigvis ens.

Store par – parstilling efter 09.01.2023 – Kim Bensby

Store par – singlehandstilling efter 09.02 – Kim Bensby

Vi foretager disse parallelle beregninger for at sikre mod fejl.

PS Mandag 09.09 var svindet på salget oppe på 200 = 25% af omsætningen. Der er drysset 60 kr. ind siden mandag, hvilket betyder, at svindet nu kun er 140. Det er desværre stadig ikke holdbart.

Update 05.01

BC3-resultater (åbner i nyt vindue) har længe ligget klar. Men der har været en enkelt rettelse. Jeg endte i håndgemæng med Øland om en Bridgemate – det medførte, at jeg blev bogført for en vunden udgang, hvor det ret beset var Rump og Øland, der vandt udgangen.

Her er den dynamiske parstilling, (excel), top 3:

 1. Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen (3 aftener)
 2. Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger (4 aftener)
 3. Anders Hagen – Jonas Houmøller (5 aftener)

Og den dynamiske singlehandstilling, (excel), top 5:

 1. Thomas Aagren Jensen (3 aftener)
 2. Christian Lahrmann (1 aften)
 3. Birger Jonasen (s) (1 aften)
 4. Delt: Kim Bensby / Lars Pedro Filter Villinger (4 aftener)

Og det stemte fuldstændig overens med Kims resultater, som er baseret på direkte indsættelse af BC3 resultaterne i excel. Jeg taster resultaterne et efter et, beregningerne er automatiserede. Vi er ikke helt i mål med automatiseringen, men det nærmer sig. Det heldige er, at Kim og jeg når frem til præcis de samme resultater. Derved laver vi et dobbelttjek.

/Karsten

Update 02.01 (2023)

Aftenens BC3-resultater (åbner i nyt vindue) har længe ligget klar. Den foreløbige parstilling: Store par – parstilling efter 02.02 – Kim Bensby (downloader fil) – efter første omgang bridge i 2023. Singlehand-stilling følger.

Det er en foreløbig stilling, fx ved vi allerede nu, at der er mindst en tastefejl (er rettet i BC3), og så bliver stillingen naturligvis ændret. Og endnu en gang er det gået galt ift. Jeppe. I dag havde Jeppe taget sin Silas-maske på og spillede med Jacob. Det bliver naturligvis også rettet.

Update 17.12

*Første spilleaften efter jul/nytår er 2.1*

Her er den dynamiske parstilling, (excel), top 3:

 1. Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen (2 aftener)
 2. Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger (3 aftener)
 3. Anders Hagen – Jonas Houmøller (4 aftener)

Og den dynamiske singlehandstilling, (excel), top 3:

 1. Thomas Aagren Jensen (2 aftener)
 2. Christian Lahrmann (1 aften)
 3. Delt: Kim Bensby / Lars Pedro Filter Villinger (3 aftener)

De tentative bud på par- og singlehandstilling, vi lagde op sent mandag, var ikke korrigeret for tidligere rettelser. Men nu er stillingerne gennemkontrolleret. Der ligger også links på resultatsiden. I går, fredag, fik vi i øvrigt det automatiserede excel-ark helt på plads. Stor fordel, da det fjerne faren for tastefejl.

Update 12.12

 1. Mangler du at tage stilling til juleafslutning 19.12, send en mail til mig, karsten.np@gmail.com
 2. Der vil komme justering af sidste mandags resultat (dvs. 05.12). Det viste sig, at Michael Cholewa ikke var Mama, det var Jeppe, der var Peder. Det er sgu vanskeligt at se forskel:-)

Vi er meget tæt at kunne automatisere resultatberegningen yderligere. Det betyder, at vi allerede nu kan løfte sløret for såvel par- som singlehandstilling efter idag (12.12). Der er nogle detaljer, fx kan man  endnu ikke se resultaterne af de enkelte aftener, hvor ofte man har spillet, etc. Det kommer. I de indsatte filer er der korrigeret, så Jeppe er blevet til Peder.

Store par – parstilling efter 12.12

Store par – singlehandstilling efter 12.12

 

Update 9.12

Så er der tildelt startnumre til andet gennemløb – på basis af stillingen efter første gennemløb. Startlisterne er også på plads, fx startlisten til 12.12.

Når jeg laver startlister, er det altid de to første par i en konstellation og de to første spillere i 3- og 4-mandspar, der optræder. Det skyldes, at jeg ikke kan vide, hvem der stiller op. På den enkelte spilleaften tilretter jeg naturligvis.

Update 8.12

Ingen rettelser, hurra.

Så nu er der en excel-udgave af parstillingen, inkl. % (dynamisk fil) efter første af tre gennemløb. Som det fremgår, er Thomas og jeg stadig i front. Men vi skal jo op på mindst 4 spilleaftener, inden vi kan hjemføre parmestertrofæet, så…

Der er også en excel-udgave af singlehandstillingen, inkl % (dynamisk fil) efter de tre første aftener. Her fører Thomas, men man er jo kun medtællende, hvis man spiller 3+ aftener, så også her…

Mail i morgen, fredag, om andet gennemløb, JULEAFSLUTNING og, suk, svind i ølkassen.

/Karsten

Update efter mandag 05.12

Endnu en fantastisk bridgeaften som de nok kun findes i lige netop YS. Larm og “hold kæft” i et blandingsforhold, der vist – næsten –  var ok. Min strategi er egentlig at sige mindst muligt, men det skal jeg lige justere en anelse: vi oplevede fx flere gange i aftenens løb, at rundeskifterne gik lidt for hurtigt.

Pyt.

Resultaterne efter tredje aften ligger klar. Og hvad så? Vi skal selvfølgelig i gang med det andet af de tre gennemløb. Inden det kan ske, skal parscorerne efter første gennemløb på plads, Det er ret let, men forudsætter, at der ikke er rettelser.

Derfor må I gerne melde eventuelle fejl ind så hurtigt som muligt.

Jeg melder ud på hjemmesiden, når stillingen efter første gennemløb er på plads (torsdag). Lørdag forbereder jeg andet gennemløb. Proceduren er beskrevet i turneringsprogrammet. Når andet gennemløb er på plads, får I en mail.

I den mail annoncerer jeg også juleafslutningen (19.12). Mama er som så mange gange før ofte en ægte YS-lifesaver ::hjerte::  Så maden er på plads.  Men I visse (mest yngre) kredse er der åbenbart efterspørgsel efter den fæle drik “gløgg”. Da YS er en klub, hvor bestyrelsesmedlemmerne ikke er helt tonedøve, så undersøger vi, om det kan lade sig gøre. Vi har ikke et komfur i YS-kælderen, men jeg er dog også ret aktiv i en atletikklub, hvor vi har nogle løse kogeplader samt gryder. Inden jeg lover for meget, skal jeg lige undersøge, om kælder-sikringerne kan klare en sådan belastning.

Tak for en dejlig aften og 1000 tak til mine modstandere for ufattelig mange tærsk. Eller noget.

/Karsten

Update mandag o5.12

Så er det endelig lykkedes at gennemtvinge den tidligere annoncerede mindre korrektion. Det betyder, at der er sket små forskydninger i såvel par- som singlehandstillingen.

Update fredag 02.12

Så foreligger der en samlet stilling efter to aftener, både for par og for singlehand. Klik på link nedenfor.

Der kommer næsten sikkert en mindre korrektion af stillingen

Listen er sorteret efter placering. For det enkelte par / den enkelte spiller kan man se, hvor mange gange parret/spilleren har optrådt i turneringen. I parstillingen tæller substitutter med (i henhold til beskrivelsen i sæsonprogrammet). I singlehandstillingen opgøres alle optrædende individuelt. Man kan se den gennemsnitlige score, og man kan se scoren for hver enkelt aften.

Store par – parstilling efter 28.11 (.pdf, zoom evt.), excel-udgave af parstillingen, inkl. % (dynamisk fil)

Store par – singlehandstilling efter 28.11 (.pdf, zoom evt.), excel-udgave af singlehandstillingen, inkl % (dynamisk fil).

Det tog lidt længere tid at nå hertil, end jeg havde regnet med. Med lidt lidt hjælp lærte jeg at automatisere udregninger og bestemmelse af placeringsrækkefølge. Men så blev jeg helt optaget af, om jeg kunne automatisere indhentningen af resultatdata fra den xml-resultatfil BC3 leverer. Enten er det for vanskeligt, eller så er jeg for dum, men det lykkedes ikke i første omgang. Men Kim B har vist fundet en vej frem.

Update mandag 28.11

Der er nu resultater efter anden aften.

Det var en lidt hektisk YS-aften, hvor vi manglede fire spillere fra start. Alle tog dog den udfordring med et smil, og vi måtte kun uddele 7 x 60-40.

I bestyrelsen er det holdningen, at konstellationer bestående af 3 par samt par bestående af 3/4 spillere selv skal kunne sikre, at der stilles spillere til start hver aften.

Når det er på plads, er vi meget tilfredse med, at den lidt urolige start på ingen måde førte til, at vi fik en bridgeaften, hvor stemningen var dårlig. Tværtimod, problemerne løste sig, og stemningen var (igen) fantastisk, tak! På trods af, at vi blev lidt senere færdige end planlagt.

Da vi lagde os fast på de mange komplekse konstellationer/pardannelser, vidste vi i øvrigt , at der ville være en fare for manglende koordination. Sådan er det. Men det skal selvfølgelig ikke udvikle sig til dårlige vaner.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi ønsker en klub, hvor vi så vidt muligt afvikler aftenerne i god ro og orden. Vi skal helst ikke lade ure og dårlig stemning være styrende. Vi forventer omvendt, at alle så vidt muligt tager hensyn til hinanden fx ved at spille i et rimeligt tempo. Det betyder, at vi accepterer, at enkelte borde ikke altid når alle spil. Det er til alles bedste, og derfor dømmer vi 50-50 i de (sjældne) tilfælde.

Hvis der overhovedet er noget negativt at sige om denne aften, så er det, at de lovede excel-ark med spar/singlehand-stillinger ikke blev færdige. Meld gerne hurtigt ind, hvis der er fejlindtastninger i dag. Så vil jeg/Karsten tilstræbe at færdiggøre de forskellige stillinger torsdag.

Update 23.11

Så er der startliste til anden aften. Og en stilling efter første aften, som er bemærkelsesværdig. Se fx hvem der fører.

21.11: der har været to rettelser

Sæsonprogrammet er også opdateret, det er en lang smøre – man der kunne være nogle, der gerne ville se, hvilke overvejelser der ligger bag designet af turneringen.

/Karsten

feb
2

Sæsonplan opdateret

written by Karsten Pedersen

Program for resten af sæsonen opdateret.

06.02: Sidste og niende omgang “store par” afvikles.

13.02: Vinterferie (NB: surpriseturnering aflyst)

20.02: Monradhold, runde 1 af 5
Holdkampe over 32 spil, holdkonstellationer som i store hold. De to hold med laveste handicapscore mødes i første runde. 3 og 4 mødes, 5 og 6 mødes, etc.

27.02: Monradhold, runde 2 af 5
06.03: Monradhold, runde 3 af 5
13.03: Monradhold, runde 4 af 5
20.03: Monradhold, runde 5 af 5

27.03:
Enten A: forlængelse af pølsemix (30.01), dvs. del 2 af 3.
Eller B: aften 1 af en turnering over to aftener.

03.04: Påske, I (surpriseturnering, deltagelse frivillig, tilmelding nødvendig)
10.04: Påske, II (eventuelt, men ikke sikkert: surpriseturnering, deltagelse frivillig, tilmelding nødvendig)

17.04:
Enten A: forlængelse af pølsemix (30.01), dvs. del 3 af 3.
Eller B: aften 2 af en turnering over to aftener.

24.04: Sidste spilleaften og generalforsamling

Derefter formentlig noget frivillig sommerbridge.

jan
31

30.01 = pølsemix med resultat

written by Karsten Pedersen

UPDATE:

Så har jeg omsat jeres privatregnskaber til et resultat. Det er ikke alle, der får gode karakterer i orden og skønskrift, men da jeg havde alle privatregnskab, kunne jeg sammenligne. Kun en gang måtte jeg gætte på 10 eller 11 stik i en kontrakt.

Jeg har endelig identificeret fejlen. Det er min fejl og en af de latterligste af slagsen. Vi spillede ikke i nærheden af den rigtige turneringsform. Hvor jeg forventede, at vi spillede tredje del af en 3-delt kombineret turnering, havde jeg (i BC3) åbenbart valgt, at vi skulle spille Howell den niende og sidste aften.

Fejlen opstod, fordi Howell er den første turneringsform, man kan vælge i den dropdown menu, der ligger i BC3. Jeg (og i særdelshed Kim) har bandet den her turneringsform langt væk, fordi den kræver, at man skifter 18 ud af 20 parnumre hver gang. Så er det pludselig ikke så let at se, når noget går galt. Hvis vi benytter denne turneringform igen, taster jeg selv en tredelt Smulderfil, så vi kan beholde vores parnumre.

Egentlig er jeg ikke så stolt af mig selv. Nøglen til at opdage fejlen lå dels i, at man ikke kunne genkende sit parnummer ved bordet. Men da jeg så spilnumrene 1, 51 og 81 på 3 x Bridgemate, burde det have fået mig på sporet.

Det er fremadrettet ret let at kontrollere ved at holde startlisten op mod bordplancherne.

Den anden lære er, at jeg skal have et nødberedskab klar, så jeg altid kan gennemføre en enkeltaftensturnering. Det har jeg på plads efter vinterferien.

Så langt så godt. Desværre er den afkortede turnering, vi spillede pivskæv, så resultaterne er i sig selv ret meningsløse. Jeg kan dog vist forlænge turneringen til en turnering over tre aftener. Det passer godt med de restende antal spilleaftener. Men jeg skal lige tænke over, om startbetingelserne er tilstrækkeligt opfyldt. Det tror jeg, de er. Men jeg har en tid til at tænke efter, da vi på mandag afslutter store par med en gentagelse af niende aften.

—-

Rent bridgeteknisk var 30.01 næstværste YS dag, jeg har haft i mine snart 4 år som klubbens praktiske gris.

Den værste havde jeg, da jeg pludselig opdagede, at vi spillede med to forskellige serier kort i en holdkamp. Traumatiseret har jeg de to sidste år selv stået for kortlægningen. Til almindelig beroligelse ser jeg ikke en eneste fordeling eller et eneste kort, når jeg lægger kort. Det er en meditativ opgave, hvor jeg lytter til musik og stirrer ind i en hvidkalket væg. Kunne jeg snyde, ja da.

Dagen i dag (30.01) var vild. Jeg fatter hat af, hvad der skete. Det første faretegn kom, da mine egne modstandere – i første runde – forundret konstaterede, at deres startnummer ikke var det samme som nummeret på bordplanchen. Derfra gik det slag i slag. Jeg kan dog gøre mig nogle almindelige betragtninger, fx er det ikke muligt at opsætte en turnering over 30 spil, hvor spilnumrene 1, 51 og 81 optræder.

Undervejs, i min skridtvise eksistentielle turneringslederkrise, fik jeg konstruktive input fra forskellig side, fx fik Anders Hagen mig fra mørket til lyset to gange. Fx blev selve tanken om at opgive BC3 plantet af  ham. I var alle meget nuttede, når jeg var nødt til at afvise jer, fordi jeg forsøgte at finde løsninger undervejs. Jeg fandt ikke nogen løsninger. Men vi gennemførte dog 30 spil, med udgangspunkt i en skifteplan. Så noget er der at bygge på. Jeg har naturligvis fordelingerne -30.01 på plads.

Lige nu sidder jeg med 18 ud af de 20 privatregnskaber, jeg bad om, og skal finde en vej frem. Første skridt bliver at finde ud af, om aftenens spil giver mening ift, den igangværende parturnering over 9 aftener. Er det tilfældet, er alt godt. Er det ikke tilfældet, skal vi afslutte store par. Og så skal jeg /vi finde ud af, hvad vi gør med dagens resultater.

Nå, det går nok. Der vil dog helt sikkert gå nogle dage, inden jeg/vi melder ud. Faktisk kan jeg se på min kalender, at jeg først har tid og ro til at kigge på YS-anliggender på fredag.

Så altså: jeg regner med, at de 18 (af 20 privatregnskaber) tillader, at jeg kan finde dagens resultat. Men vær tålmodige med mig.

 

 

 

jan
11

Påskesurprise I, 3. april

written by Karsten Pedersen

Det er vildt tidligt, men første tilmelding er i hus. Et færøsk par har meldt sin ankomst.

 1. Heðin Mouritsen  – Jens Pauli G. Nolsøe

 

dec
19

Julefreden sænker sig

written by Karsten Pedersen

Men inden vi kom til julefreden, havde vi spist hyggespist – altid en fornøjelse, når Mama er ansvarlig. 8 par stillede op i den efterfølgende IMPs across the field parturnering. Slaget bølgede en del – frem til denne slutstilling i julespecial ’22.

I sidste runde var der topopgør. Jess og Thomas gik ind i runden med præcis de samme +13,3 IMP som Dan og Karen Merete. Det opgør faldt klart ud til fordel for sidstnævnte. Første spil gik til Jess og Thomas, mens andet spil var uafgjort. Tid til sidste spil (21), og det var vildt (se nedenfor, klik for større billede).

Det optimale resultat er et zoneoffer i 6x til -200. Havde Jess og Thomas taget imod de 200, var de blevet nummer 2. De valgte i stedet at tage spillet i 6x, som gik en bet. Det er ikke en let afgørelse, måske vinder 6? Måske vinder 6 sågar?

Nå, med det resultat kunne Ella og Julie snige sig forbi Jess og Thomas.

Glædelig jul og godt nytår. Første spilleaften i det nye år er 2. januar.