Bridgeklubben Young Sharks
apr
8

Generalforsamling 29.04.2024 – nu med praktiske detaljer

written by larsknielsen

*Generalforsamling 29. april, 18.30 – indkaldelse offentliggjort 14. marts kl. 17.30*

Det praktiske

Vi mødes i kælderen 18.30, hvor vi indleder med generalforsamlingen, som vi skyller ned med et glas bobler og nogle snacks (chips etc.). Efter generalforsamlingen arrangerer vi en bridgeturnering for de der ønsker at deltage.

Generalforsamling

I henhold til vedtægterne (primært §8, §9, §10) indkalder vi hermed til ordinær generalforsamling mandag 29. april, 18.30. Generalforsamlingen afholdes  i klubbens lokaler, Trondhjems Plads 4, Østerbro.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning for det forgangne år
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleant
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Vi serverer lidt let mad og drikke på generalforsamlingen – og vil efterfølgende spille en kortere en-aftensturnering. Så vi håber, at alle kommer til generalforsamlingen.

Leave a Comment - Here's your chance to speak.(eMail will not be published)

*

Seneste nyt