Bridgeklubben Young Sharks
apr
20

Generalforsamling 24.04.2023

written by larsknielsen

Generalforsamling

I henhold til vedtægterne (primært §8, §9, §10) indkalder vi hermed til ordinær generalforsamling mandag 24. april, 18.30. Generalforsamlingen afholdes  i klubbens lokaler, Trondhjems Plads 4, Østerbro.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning for det forgangne år
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleant
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Vi serverer lidt let mad og drikke på generalforsamlingen – og vil efterfølgende spille en kortere en-aftensturnering. Så vi håber, at alle kommer til generalforsamlingen.

Leave a Comment - Here's your chance to speak.(eMail will not be published)

*

Seneste nyt