Bridgeklubben Young Sharks

Klubmestre

Skrevet af bestyrelsen

Par

2023-24 Anders Hagen – Jonas Houmøller
2022-23 Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
2021-22 Anders Hagen – Jonas Houmøller
2020-21 Dan Nybo – Martin Christoffersen
2019-20 Dan Nybo – Martin Christoffersen
2018-19 Flemming Poulsen – Henrik Røn
2017-18 Mads Eyde – Jacob Røn
2016-17 Flemming Poulsen – Jonas Houmøller
2015-16 Bjarke Friis – Søren Fritzbøger
2014-15 Preben Thaarup – Martin Christoffersen
2013-14 Magnus Groes – Preben “VM” Schmidt
2012-13 Daniel Ortmann-Simon Ortmann
2011-12 Lars Møller Sørensen-Martin Knudsen
2010-11 Michael Askgaard-Mads Eyde
2009-10 Bjarke Friis-Marianne Staal Rasmussen
2008-09 Gregers Bjarnarson-Anders Hagen
2007-08 Jacob Røn-Ib Christian Bank
2006-07 Michael Askgaard-Mikkel Larsen
2005-06 Maria Rahelt-Jonas Houmøller
2004-05 Jakob Røjel-Jesper Gamrath-Henrik Røn
2003-04 Michael Askgaard-Mikkel Larsen
2002-03 Christina Klemmensen-Henrik Røn
2001-02 Peter Teisen-Ulrik Zeeberg

Singlehand

2022-23 Kim Bensby samt Lars Pedro Villinger

Speedball

2017-22 Ikke spillet
2016-17 Kim Bensby – Rói Á Rógvu Joensen
2015-16 Christina Klemmensen – Jeppe Juhl
2014-15 Lars Møller-Sørensen – Martin Knudsen
2012-14 Ikke spillet
2011-12 Bjarke Friis-Marianne Staal Rasmussen
2010-11 Lars K Nielsen-Anders Hagen
2009-10 Lars K Nielsen-Anne-Sofie Houlberg
2008-09 Preben Thaarup-Troels Husted
2007-08 Anders Hagen-Knut Blakset
2006-07 Lisbeth Grove-Annette Rosthøj
2005-06 Troels Husted-Preben Thaarup
2004-05 Jakob Røjel-Jesper Gamrath
2003-04 Lone Kiær-Kasper Jacobsen-Knut Blakset
2002-03 Bo Lønberg Bilde-Preben Thaarup
2001-02 Kasper Jacobsen-Ib Christian Bank

 

Imp-par

2021-22 Lars K Nielsen – Ninnie Gøttsche
2020-21 Bjarke Friis – Jesper Poulsen
2019-20 Ikke spillet
2018-19 Søren Fritzbøger – Bjarke Friis
2017-18 Maria Rahelt- Nadia Bekkouche
2016-17 Bjarke Friis – Søren Fritzbøger
2015-16 Karsten Nissen Pedersen – Henrik Røn
2014-15 Magnus Groes – Preben “VM” Schmidt
2013-14 Troels Kristensen – Lone Kiær (handicap-imppar)
2012-13 Marianne Staal Rasmussen-Bjarke Friis-Søren Fritzbøger
2011-12 Jonas Houmøller-Maria Rahelt
2010-11 Flemming Danielsen-Preben “VM” Schmidt
2009-10 Jonas Houmøller-Maria Rahelt
2008-09 Mikkel Larsen-Michael Askgaard
2007-08 Anders Hagen-Knut Blakset
2006-07 Maria Rahelt-Jonas Houmøller
2005-06 Lone Kiær-Christina Klemmensen-Trine Binderkrantz
2004-05 Peter Teisen-Ulrik Zeeberg
2003-04 Ulla Koch-Gregers Bjarnarson-Kasper Konow
2002-03 Ulla Koch-Gregers Bjarnarson
2001-02 Jakob Røjel-Henrik Binderkrantz

 

Hold

2023-24 Bjarke Friis – Søren Fritzbøger, Karsten Nissen Pedersen – Kim Bensby – Thomas Aagren Jensen
2022-23 Lars K ex-Danmarksmester – Ninnie Gøttsche, Rasmus Kolding – Sebastian Mygh
2021-22 Anders Hagen – Jonas Houmøller, Erik Wied – Karsten Nissen Pedersen
2020-21 Kim Nørgaard Nielsen – Mikael Velschow-Rasmussen – Peter Bang Knudsen,
Birgitte Rønn – Rasmus Nygaard Nielsen
2019-20 Dan Nybo – Martin Christoffersen, Preben Thaarup – Michael Hvass Miller
2018-19 Kim Bensby – Magnus Groes, Søren Fritzbøger – Bjarke Friis
2017-18 Preben Schmidt – Lene Priess, Jacob Røn – Mads Eyde
2016-17 Jonas Houmøller – Flemming Poulsen, Preben Thaarup – Martin Christoffersen
2015-16 Magnus Groes – Preben “VM” Schmidt, Morten Eriksen – Erik Wied
2014-15 Signe Buus Thomsen – Henrik Røn, Jacob Øland – Martin Rump
2013-14 Magnus Groes – Preben “VM” Schmidt, Lars K. Nielsen – Erik Wied
2012-13 Richardt Hansen-Kren Jacobsen, Erik Eide-Andreas Plejdrup
2011-12 Jonas Houmøller-Maria Rahelt, Christina Lund Madsen-Anne-Sofie Houlberg
2010-11 Preben Thaarup-Troels Husted, Marianne Staal Rasmussen-Bjarke Friis
2009-10 Michael Askgaard-Anders Hagen, Magnus Groes-Søren Borchsenius
2008-09 Nadia Koch-Anne Mette Schaltz, Lars K. Nielsen-Anne-Sofie Houlberg
2007-08 Anders Hagen-Knut Blakset, Anne-Sofie Houlberg-Andreas Marquardsen-Henrik Røn
2006-07 Kasper Konow-Sejr Jensen, Michael Askgaard-Mikkel Larsen
2005-06 Ulla Koch-Peter Teisen-Ulrik Zeeberg, Henrik Frydenlund-Gregers Bjarnarson
2004-05 Ulla Koch-Bjørg Houmøller, Henrik Iversen-Ib Christian Bank
2003-04 Christina Klemmensen-Henrik Røn, Henrik ‘Tens’ Thomsen-Brian Skjønnemann
2002-03 Michael Askgaard-Mikkel Larsen, Bo Bilde-Lønberg-Preben Thaarup
2001-02 Ulla Koch-Gregers Bjarnarson, Peter Teisen-Ulrik Zeeberg

 

Enkeltmand

2013-22 Ikke spillet
2012-13 Lone Kiær
2011-12 Bjarke Friis
2010-11 Jonas Houmøller
2009-10 Preben Thaarup
2008-09 Erik Eide
2007-08 Flemming Danielsen
2006-07 Morten Eriksen
2005-06 Gregers Bjarnarson
2004-05 Kasper Konow
2003-04 Christina Mortensen

 

Surprise

2023-24
YS tilbyder (ekstratilbud over 1-2 aftener) samt turneringer over 1 aften – udeladt
Intropar Flemming Poulsen – Katrine Martensen-Larsen
2022-23
YS tilbyder (ekstratilbud over 1-2 aftener) – udeladt
Monradhold Amalie Palmund – Signe Buus Thomsen + Christian Lahrmann – Daniel Brandgaard, Anders Hagen – Jonas Houmøller
Pølsemix (par) Rasmus Kolding – Sebastian Mygh (såvel par som singlehand)
2021-22
Minihold Christian Fischer – Carsten Dahl Frehr, Jacob Øland – Martin Rump
Januarpar – Realbridge Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
Monrad-par (IMP) Lars K. Nielsen – Ninnie Gøttsche (og venner)
Åbningspar Preben Thaarup – Christian Lahrmann (og venner)
Optimalbridge (1) Mikael Velschow-Rasmussen – Peter Bang Knudsen / Lars K. Nielsen – Flemming Poulsen
Vinterferiebridge (1) Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
Påskeenkeltmand (1) ½ Jonas Houmøller – ½ Anders Hagen
2020-21
Realbridge-testpar Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
Maj-minihold Erik Wied – Karsten Nissen Pedersen, Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
IMPmonradpar (1) Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen
AprilPar Dan Nybo – Martin Christoffersen
Monradpar Kim Bo Petersen – Perry Sjöberg
Champions League Annette Rosthøj – Susanne Rosthøj, Kim Bensby – Lars Pedro Villinger
SurprisePar (1) Dan Nybo – Martin Christoffersen
OpstartsPar (1) Birgitte Rønn – Rasmus Nygaard Nielsen
2019-20
BAM-hold Jacob Øland – Martin rump, Preben “VM” Schmidt – Lene Priess
King of the Hill Kim Nørgaard Nielsen – Mikael Velschow-Rasmussen – Peter Bang Knudsen,
Preben Thaarup – Michael Hvass Miller
Hold I Bjarke Friis – Jesper Poulsen, Kim Bensby – Magnus Groes
Juleafslutning (1) Lone Kiær – Jeppe Juhl
MonradPar (1) Preben “VM” Schmidt – Kjeld Hansen
2018-19
Monrad-hold Dan Nybo – Martin Christoffersen, Preben Thaarup – Mikael Velschow-Rasmussen
2017-18
Pokal I (BAM) Magnus Groes – Erik Wied, Preben Thaarup – Martin Christoffersen
King of the Hill Kim Bensby – Thomas Aagren Jensen, Bjarke Friis – Søren Fritzbøger
BAM Henrik Røn – Flemming Poulsen, Jacob Øland – Martin Rump
Pokal II (IMP) Charlotte Brangaard – Stig Farholt, Preben Thaarup – Dan Nybo
Champion’s League Henrik Røn – Flemming Poulsen, Jacob Øland – Martin Rump
2016-17
King of the Hill Lone Kiær – Jeppe Juhl, Birgitte Thunbo Christensen – Finn Thunbo Christensen
Champions League Jonas Houmøller – Flemming Poulsen, Preben Thaarup – Martin Christoffersen
IMP Pokal Bjarke Friis – Søren Fritzbøger, Sebastian Mygh – Rói Á Rógvu Joensen
BAM Pokal Charlotte Brandgaard – Stig Farholt, Preben “VM” Schmidt – Magnus Groes
Bam Henrik Røn – Karsten Nissen Pedersen, Jacob Øland – Martin Rump
2015-16
King of the Hill Martin Rump – Ulrik Zeeberg, Karsten Nissen Pedersen – Henrik Røn
Handicap hold Bjarke Friis – Søren Fritzbøger, Daniel Ortmann – Simon Ortmann
BAM Rasmus Kolding – Sebastian Mygh, Karsten Nissen Pedersen – Henrik Røn
Minihold Bjarke Friis – Søren Fritzbøger, Daniel Ortmann – Simon Ortmann
2014-15
BAM Christian Snabe – Bo Brink Laursen, Jacob Øland – Martin Rump
Minihold  Jacob Øland -Martin Rump, Bjarke Friis – Søren Fritzbøger
Makkerstraf Martin Christoffersen (Mod Preben Thaarup)
Mini Cup Signe Buus Thomsen – Henrik Røn, Jacob Øland – Martin Rump
Champions League Signe Buus Thomsen – Henrik Røn, Jacob Øland – Martin Rump
2013-14
BAM Lone Kiær – Troels Kristensen, Lars k. Nielsen – Erik Wied
Makkerstraf Christina Klemmensen (Makker Stig Farholt)
Minihold Lone Kiær – Troels Kristensen, Simon Ortmann – Daniel Ortmann
Champions League Jacob Øland – Martin Rump, Anders Hagen – Jonas Houmøller – Henrik Røn
2012-13
BAM  Erik Wied-Lars K. Nielsen, Marianne Staal Rasmussen-Bjarke Friis-Søren Fritzbøger
Makkerstraf  Erik Wied (mod Lars K.)
Minihold  Erik Wied-Lars K., Daniel Ortmann-Simon Ortmann
Champions League  Lone Kiær-Christina Klemmensen-Mads Grove, Stig Farholt-Peter Farholt
2011-12
BAM Kim Bensby-Lars Pedro Villinger-Kasper Konow, Lone Kiær-Christina Klemmensen
Minihold Kim Bensby-Lars Pedro Villinger-Kasper Konow, Magnus Groes-Søren Borchsenius
Champions League Kim Bensby-Lars Pedro Villinger-Kasper Konow, Magnus Groes-Søren Borchsenius
2010-11
BAM Magnus Groes-Søren Borchsenius, Maria Rahelt-Jonas Houmøller
Minihold Preben Thaarup-Troels Husted, Durrin Hynes-Martin Rump
En aftens pokal Magnus Groes-Søren Borchsenius, Flemming Danielsen-Preben “VM” Schmidt
2009-10
BAM Pokalturnering Bjarke Friis-Marianne Staal Rasmussen, Mikael Velschow-Jens Hult Hansen
Champions League Jonas Houmøller-Lars K Nielsen, Anne-Sofie Houlberg-Christina LM
2008-09
Board-A-Match Mikkel Larsen-Michael Askgaard, Mohan Parson-Stig Farholt
Pokalturnering Mikkel Larsen-Michael Askgaard, Susanne Rosthøj-Katrine Martensen-Larsen
No-Dummy Bridge Preben Thaarup-Jens Hult Hansen
2007-08
Pokalturnering Anders Hagen-Knut Blakset, Inger Jarnit-Jens Astrup
2006-07
Par Pokal Maria Rahelt-Jonas Houmøller
2005-06
Makkerstraf Henrik Røn
Pokalturnering Trine Binderkrantz-Christina Klemmensen, Anne Britze-Morten Eriksen
2004-05
Pokalturnering 1 Christina Klemmensen-Susanne Rosthøj, Kenneth Madsen-Jan Griepentrog
Pokalturnering 2 Lars Pedro Villinger-Kim Bensby, Peter Teisen-Jesper Gamrath

 

Bronzeguden

2022-23 Jonas Houmøller 503
2021-22 Jonas Houmøller 431
2020-21 Ikke uddelt (corona) ?
2019-20 ½ Erik Wied (corona) ?
2018-19 Bjarke Friis 458
2017-18 Jacob Røn 354
2016-17 Søren Fritzbøger & Bjarke Friis 373
2015-16 Henrik Røn 298
2014-15 Henrik Røn 404
2013-14 ? ?
2012-13 Richardt Hansen & Kren Jacobsen 343
2011-12 Anne-Sofie Houlberg 396
2010-11 Jonas Houmøller 450
2009-10 Jonas Houmøller 357
2008-09 ? ?
2007-08 Anders Hagen 387
2006-07 Kasper Konow 306
2005-06 Peter Teisen 306
2004-05 Mikkel Larsen 308
2003-04 Bo Lønberg Bilde 259
2002-03 Christina Klemmensen 278
2001-02 Ulla Koch 314

 

Seneste nyt