Bridgeklubben Young Sharks
jan
1

Referat – generalforsamling 2023

written by Karsten Pedersen

Referat – generalforsamling 2023 (lagt op meget forsinket)

Read More About - Referat – generalforsamling 2023 »

jun
30

Referat – generalforsamling 2022

skrevet af Karsten Pedersen

Referat – generalforsamling 2022

Read More About - Referat – generalforsamling 2022 »

dec
31

Referat – generalforsamling 2021

skrevet af Karsten Pedersen

Referat – ordinær generalforsamling – YS – 2021

Read More About - Referat – generalforsamling 2021 »

mar
15

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 14/3

skrevet af Mikkel

Der var indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling for at stemme om bestyrelsens forslag om at flytte spilaften til tirsdag fra næste sæson, ud fra et rationale om, at vi vil kunne tiltrække nogle flere medlemmer. Dagsorden: – Valg af dirigent – stillingtagen til forslag fra bestyrelsem Bestyrelsen foreslog Bjarke som dirigent og der var ingen andre […]

Read More About - Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 14/3 »

aug
17

Referat af første bestyrelsesmøde

skrevet af Henrik Røn

Hej YS’er Den nye bestyrelse holdt konstituerende møde 16. juni 2015 Highlights: I kommende sæson to fredagsarragementer Fredag den 13. november 2015 “Vin & Bridge” Fredag den 22. januar 2016 “Quiz & Bridge” Majturnering 2016 ved tilstrækkelig interesse YS poloer: Bestyrelsen indhenter tilbud Fokus på at vende tilbagegangen i antal medlemmer Hele referatet kan findes […]

Read More About - Referat af første bestyrelsesmøde »

apr
30

Referat af Generalforsamling 2014

skrevet af Mikkel

Der var mødt omkring 25 nuværende og fremtidige medlemmer op. Henrik Røn blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Generalforsamlingen planmæssigt suspenderet så folk kunne suse ud efter en øl i baren. Mæmæ gav sig i kast med bestyrelsens beretning. Generelt har det været et godt år. […]

Read More About - Referat af Generalforsamling 2014 »

maj
2

Referat af YS Generalforsamling 29/4-2013

skrevet af Mikkel

24 fremmødte afgående og nye klubmedlemmer inkl. bestyrelsen (minus Mæmæ med halsbetændelse) Agenda: 1. valg af dirigent 2. formandens beretning + præmieoverrækkelse 3. aflæggelse af revideret regnskab 4. budget for 2013/14 5. Fastlæggelse af kontigent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. indkomne forslag 9. eventuelt 1. Farmand blev valgt som dirigent, og kunne konstatere […]

Read More About - Referat af YS Generalforsamling 29/4-2013 »

maj
1

Referat af ordinær generalforsamling 2012

skrevet af Mikkel

Omkring 24 var mødt op til årets generalforsamling, og de blev pr. tradition trakteret med brød, ost og pølse, rødvin og en lækker marengskage (ved Mæmæ) 1. Lars K blev valgt som dirigent ved applaus, og indledte prompte med at suspendere generalforsamlingen, så folk kunne hente en velfortjent øl i baren. 2. Richardt fik fortalt […]

Read More About - Referat af ordinær generalforsamling 2012 »

apr
20

Referat af YS-Generalforsamling 2011

skrevet af Mikkel

Agenda: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Fastlæggelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt. Valg af dirigent Choko blev valgt ved applaus Bestyrelsens beretning for det forgangne år Det har ikke været så sjovt at sidde i bestyrelsen […]

Read More About - Referat af YS-Generalforsamling 2011 »

jun
9

10/12-2004 – Referat af bestyrelsesmøde i Young Sharks

skrevet af admin

1. Forårsprogrammet Enkeltmandsturnering: Det blev besluttet at afholde turneringen ligesom sidste år for 32 mand. Det betyder, at 3-og 4-mandsparrene skal melde ud hvem der spiller på hvilke datoer. Der vil blive afholdt auktion på internettet over alle spillerne i januar måned. Auktionsformatet bliver som sidste år; YS køber alle spillere for 20,-. Derefter kan […]

Read More About - 10/12-2004 – Referat af bestyrelsesmøde i Young Sharks »

Seneste nyt