Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

20/12-2003 – Referat af bestyrelsesmøde i Young Sharks

written by admin

1. Status for bestilling af YS-trøjer

Morten redegjorde for status for bestilling af de bestilte YS-trøjer. Alt er i det store hele gået planmæssigt, og der bliver ikke tale om en prisforhøjelse, selv om vi ikke nåede en bestilling på 50 poloer og 50 t-shirts. Levering forventes at kunne ske medio januar. Efterfølgende har Robin Roy fra Shark Skills dog meddelt, at leveringen bliver en anelse forsinket, så trøjerne vil blive leveret i slutningen af januar eller i starten af februar.

2. Juleafslutningen

Bestyrelsen besluttede, at der til juleafslutningen vil blive uddelt præmier for turneringerne, som er afviklet i efteråret 2003, og for den turnering, som afvikles til juleafslutningen.

Deltagelse i juleafslutningen er gratis, og alle er velkomne. Bestyrelsen diskuterede dog, om der til sæsonafslutningen/generalforsamlingen skal afkræves et mindre beløb for fremmødte, der ikke er medlem af YS (aktive eller passive) eller medlem af fanklubben. Bestyrelsen tager stilling til dette op til sæsonafslutningen.

3. Oprydning

Bestyrelsen var enige om, at standarden i klubben er faldet, og at der er for mange, som forlader bordet uden at rydde op efter sig. Bestyrelsen diskuterede forskellige initiativer for at komme dette til livs, og det blev besluttet, at der i januar arrangeres et forsøg, hvor der vil være et spilstop undervejs i turneringen med organiseret fælles oprydning. Forhåbentlig vil dette gøre alle opmærksom på, at oprydningen er en fælles opgave.

4. Surpriseturneringen

Bestyrelsen diskuterede anvendelsen af de 4 spilleaftener, som endnu ikke er fastlagt i turneringsprogrammet. Der blev enighed om at arrangere 3 forskellige turneringer, hvoraf den ene vil gå over 2 aftener. De forskellige turneringer vil inden længe blive offentliggjort af bestyrelsen.

5. Arrangementer i foråret 2004

Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for arrangementer i løbet af foråret. Følgende muligheder blev drøftet :

  • En aften med ølsmagning. Bestyrelsen spørger Skjønne, om han vil være interesseret i, at stå for et sådant arrangement.
  • Åben maj-turnering. Der er 5 mandage i maj, hvoraf 4 er ledige, da den 2. mandag i måneden er reserveret til Foreningernes turnering. Bestyrelsen undersøger, om vi kan låne lokalerne, og det undersøges, om der kan findes sponsorer til turneringen.
  • Bykamp København – Århus – Esbjerg. Dette arrangement er ikke aktuelt lige nu, men bestyrelsen vil gøde jorden og lægge følere ud for et sådant arrangement, som evt. vil kunne finde sted sidst på sæsonen og ellers i næste sæson.

6. Uran Epsilon

Bestyrelsen diskuterede de senere tids indlæg på hjemmesiden fra Uran Epsilon a.k.a. Sorin Lupan. Der var enighed om, at bestyrelsen ikke p.t. vil påbegynde en censur af indlæggene.

Derimod vil bestyrelsen på det kraftigste henstille til alle, medlemmer såvel som andre, at indlæg fra Uran Epsilon ignores og ties ihjel. Bestyrelsen har rettet henvendelse til DBF, som har anbefalet denne linie. Der opfordres derfor til, at der ikke skrives i en tråd, hvor Uran Epsilon har lavet indlæg, og at man selvfølgelig ikke laver “falske” indlæg under navnet Uran Epsilon.

7. Præmieskab

Det blev besluttet, at Henrik tager kontakt til Birgit Kramhøft og hører, om der er mulighed for, at der i lokalerne på Godthåbsvej laves et præmieskab.

Referent : Morten Skovsted Eriksen

Comments are closed.

Seneste nyt