Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

Culbertsons 4-5UT

written by admin

beskrevet af Ole Berg

Dette er et forsøg på at beskrive, det der i dagligdags tale kaldes Culbertsons 4-5NT. Jeg vil derudover prøve at beskrive nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med brug af konventionen.

Enhver konvention har kun værdi hvis man kan huske den, og hvis man er enig med makker om hvad de forskellige meldinger betyder. Har man et kiks, skal man spille længe, før en god konvention opvejer dette. Jeg vil ikke komme yderligere ind på denne problemstilling, men kun sige, at det må være op til det enkelte par at vurdere, om det vil være profitabelt for dem, at skifte Blackwood (eller Trelde) ud med denne konvention.

Jeg er overbevist om at det er nødvendigt at forstå den underliggende logik i konventionen, før man kan bruge den. Derfor kan jeg ikke nøjes med at opstille den i skematisk form, men må også beskrive hvad det er der gør at meldingerne viser det de viser.

I sin oprindelige form så konventionen således ud:

 • Efter et cuebid på 4-trækket viser 4NT 3 af 5 esser, og kontrol i de farver man går forbi.
 • Går man forbi 4NT, viser man 2 af 5 esser.
 • Efterfølgende viser 5NT at man har alle esser. En direkte 5NT er svagere end en omvej over et cuebid.
 • Er man forhåndspasset, har en af spillerne vist en renonce, eller er man makker til en kravhånd, viser man kun 2 af 5 esser.
 • Kravhænder viser 4 af 5 esser.
 • Meldes der 4 i minor som sleminvit, er en direkte 4NT afslag.

For at få en nem indføring i konventionen, kommer her et par eksempler, hvor spar er trumf. I alle eksemplerne er meldeforløbet indledt:

1♠ 2NT
3NT

hvor 2NT er gamekrav med fit, og 3NT viser tillæg.

Eks 1:

1♠ 2NT
3NT 4♣
4 4♠

4♣ viser kontrol i klør.
4 viser kontrol i hjerter, og benægter kontrol i ruder.
4♠ viser at man enten, ikke har ruderkontrol, eller at man ikke har 2 esser.

Melder åbneren nu 4NT, vil det vise 3 af 5 esser, stadig uden ruder-kontrol, svarer må så lægge sig uden ruderkontrol, men cuebidde med ruderkontrol og mindst et es.

Melder åbneren ny farve på 5-trækket, viser det 2 esser, stadig uden ruder-kontrol, og svarer må kun gå videre med ruderkontrol og 2 esser.

Havde svarer i stedet for 4♠, meldt 4NT, havde det vist 3 af 5 esser, og ruderkontrol.

Havde svarer i stedet for 4♠, meldt 5 i ny farve, havde det vist ruderkontrol og 2 af 5 esser.

Eks 2:

1♠ 2NT
3NT 4♣
4 4 (Benægter 3 af 5 esser, 4NT er obligatorisk, da makker er tvunget til at lægge sig, med et es.)
4♠ = Afslag, man har ikke mere tillæg, og højest to esser.
4NT = 3 af 5 esser, obligatorisk, da makker er tvunget til at passe 4♠, hvis han har et es.
5ny = Cuebid med præcis 2 esser.

Da begge hænder er ulimiterede, er det naturligvis obligatorisk at vise sine 3 esser, da makker kan være “låst” med 1 es, og yderligere tillæg.

Hvis hjerter er trumf, opstår der et problem med visning af spar-kontrol. Dette vises nemmest med et eksempel:

Eks 3:

1 2NT
3NT 4♣
4 ??

2NT var krav med fit, og 3NT viste tillæg. 4♣ og 4 var cuebids. Problemet er nu, at har man 3 af 5 esser, men ingen spar-kontrol, er man i problemer. Man må enten lyve om sparkontrollen, med 4NT, eller om antallet af esser, med 4♠. (Man ved jo at makker ikke kan melde 4NT.) En anden løsning er at aftale at 4NT benægter sparkontrol, men så er man på herrens mark med 3 esser og sparkontrol. Den sidste, og efter min mening mindst ringe løsning, er at aftale at 4NT ikke siger noget om sparkontrollen. (I artiklen: “Kick-Back Culbertson.”, angiver jeg en elegant løsning på dette problem.)

Når det er en minorfarve der er trumf, kan der opstå yderligere problemer. Man har dog også den fordel, at man kan “hvile” i 4 i minor. Dette beskrives nemmest med et par eksempler.

Eks 4:

1 2NT
3NT 4♣
4 ??

Vi genkender problemstillingen fra eks 3, man kan ikke både afgøre om man har sparkontrol, og samtidig vise sine esser.

Eks 5:

1♣ 2NT
3NT 4♣

Her kan vi nå alle cuebids igennem, før vi er i 4NT, så kontrollerne er ikke noget problem. Men hvad med esserne??

Her er nogle problemer løst, idet man kan aftale at det viser 2 esser at gå forbi 4 i trumffarven, således at man melder 4♣, hvis man er sleminviterende med et es, og cuebidder nedefra hvis man har 2 esser. Har man 3 esser, er der problemer hvis makker kun har et es, da det jo viser 2 esser at cuebidde. Måden at løse dette på kunne være følgende tillægsaftale: Har man ikke haft mulighed for at “Hvile” i 4 i minor, lover første cuebid kun 1 es. Dette vil dog igen skabe nye problemer.

På nuværende tidspunkt vil den opmærksomme læser formodentlig sige noget i denne stil: “Jeg spiller Bekkasin og omvendte minorstøtter, og klarer mig fint med RKCB.” Jeg vil være yderst tilbøjelig til at give vedkommende fuldstændig ret. I uforstyrrede meldeforløb, i bare nogenlunde gennemarbejde systemer, har konventionen stort set ingen “edge” overfor Blackwood.

Dette er så meget mere paradoksalt, eftersom de fleste kun spiller 4-5NT, netop i de uforstyrrede meldeforløb, men ikke når de har brug for den, nemlig når fjenden tvinger meldingerne højt op.

Et par hurtige og kraftfulde eksempler:

Eks 6:

1♠ (3) 4

hvor 4 viser et godt hæv til 4♠.

Spiller man her Blackwood, kan man ikke checke både esser og kontroller. Spiller man med 4-5NT går det nemmere. Man melder 4NT med 3 esser, og checker kontrollerne på 5-trækket og man checker kontrollerne direkte med 2 esser (hvor makker selvfølgelig kun må cuebidde, hvis han selv har 2 esser). Jeg må medgive, at såfremt åbneren kun har et es, og kun skal bruge 3 blanke esser hos makker, er han stegt. Jeg mener dog at det må være meget mindre frekvent, end alle de gange man har brug for at checke både esser og kontroller. Dette bringer mig straks videre til næste eksempel.

Eks 7:

1♠ (3) 4

hvor 4 viser et godt hæv til 4♠.

Her er vi på fast grund. Åbner kan melde således:

4 = General sleminvit, kan være med 1 es.
4♠ = Minimum.
4NT = 3 af 5 esser.
5ny = 2 af 5 esser.

Spiller man meget avanceret, kan man aftale at cuebids er frivillige ovenpå 4NT og 5 ny, medens de er tvungne hvis åbner starter med 4, og tager et nyt initiativ efter 4♠.

Nogle vil sige at de allerede spiller 4-5NT her, da overmelding i fjendes farve gælder som cuebid. Fint, men nøjagtig de samme problemstillinger gør sig gældende i meldeforløb som:

1♠ (4) 4♠,
(3) 3♠ (4) 4♠,
1♠ 2,
3♠ 4♠,

samt mange andre.

Et par afsluttende kommentarer:

 • Når man har læst denne artikel er man ikke fuldbefaren i cue’s og 4-5NT, det kræver masser af træning og aftaler med makker.
 • For at melde storeslem, kan konventionen med stor fordel kombineres med Formel 7.
 • Man definerer ikke hvornår 4NT er Culbertson, men hvornår det er Blackwood.

4NT er Blackwood når:

 • Den kommer med spring
 • Man kunne have fastlagt trumffarven på firtrækket, under trumffarven.

Comments are closed.

Seneste nyt