Bridgeklubben Young Sharks
apr
30

Referat af Generalforsamling 2014

written by Mikkel

Der var mødt omkring 25 nuværende og fremtidige medlemmer op.
Henrik Røn blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Generalforsamlingen planmæssigt suspenderet så folk kunne suse ud efter en øl i baren.

Mæmæ gav sig i kast med bestyrelsens beretning. Generelt har det været et godt år. Vi har prøvet nogle Handicap-turneringer af, der har igen været en sag med Tobias, hvor klubben har mistet kontingentpenge, der har været afholdt en sjov juleturnering igen (makkerstraf) – samt et forrygende Quiz&Bridge-arrangement, hvor der desværre blev var nogle materielle skader på KBC som klubben har måtte dække. Der var en enkelt spilaften aflyst pga. storm, og en anden frivillig aften afmeldt grundet manglende tilslutning. Men alt i alt et fint år. Bestyrelsesarbejdet har også i år været en gnidningsløs affære, og hele bestyrelsen stiller op til genvalg.

Der blev delt præmier i form af gavekort til vin (i stedet for flaske-slæberiet). Referenten skylder at få sat nogle navne på – det kommer om nogle dage.

Det ikke-reviderede regnskabet blev præsenteret af Choko, det tegner sig for et underskud på ca. 1200 kr., hvilket forklares dels af Tobias manglende kontingent, dels af manglende betalinger fra passive medlemmer og dels at regnskabet ikke helt kan holde til at give en omgang i baren til juleafslutningen. Et beskedent overskud på 1400 kr. fra Q&B redder noget af dagen, og bestyrelsen mangler endnu at holde en bestyrelsesmiddag – hvorfor det er oplagt at slagte budgettet for denne for at holde regnskabet i 0. Det blev kritiseret at regnskabet ikke var revideret.

Budgettet for næste års drift er baseret på 32 betalende medlemmer, som hver betaler 1700,- i samlet kontigent og dbf-bidrag. Der er en enkelt junior tilmeldt næste sæson og dertil et tre- og et firmandspar. Der budgetteres med den sædvanlige huslejestigning på 3%, et skåret budget til bestyrelsesarbejdet, samt 0 kr. i ekstraordinære indtægter (i form af turneringer og Q&B). Kasseren lagde op til, at situationen omkring den galopperende husleje er uholdbar, og at klubben skal se på at finde en ny aftale med Lahrmann og Ducken eller finde et andet sted at holde til. Dertil at der skal strammes op i form af kontrol med at passive medlemmer betaler deres kontigent.

Kommentarer til regnskab og budget:
– Manglende revision er kritisabelt
– Ingen opsparing til jubilæumsfest hvis budgettet kun lige kører rundt (eller med minus). Der var forslag om at hæve kontingentet med 100 kr øremærket til jubilæumsfesten
– Det blev nævnt fra flere sider, at 100 krs kontingentforhøjelse bør være overkommeligt for alle.

Det hele afsluttedes med en afstemning om et kontingent på 1700 kr kunne accepteres, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Herefter afstemning om yderligere 100kr i kontingent, hvilket blev vedtaget, dog med 4 nej’er og 7 ‘ikke stemt’.

Mht. bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, så strandede disse på at der var for få fremmødte til at kunne tage en beslutning. Derudover manglede der nogle gram i formuleringen – og der blev brugt nogle minutter på præcisering: Det handler om at få nedfældet reglerne for kontingentbetaling, at det de sidste år har været et punkt på dagsordenen at fastlægge kontingent for juniorer og 3- og 4-mandspar. Derudover forslag om, at budget og regnskab skal deles klarere op i forhold til hvad der går til klubben og hvad der går til DBF. Efter lidt diskussion endte det med at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling første spilaften i næste sæson og stiller forslag om en vedtægtsændring. Derudover blev det enstemmigt vedtaget at juniorer betaler halvt kontigent, samt at 3- og 4-mandspar betaler 50% kontingent for spiller nr. 3, 4, dog 100% af de 100kr til jubilæumsfest samt naturligvis fuldt bidrag til DBF.

Valg af bestyrelse: Hele banden genvalgt
Valg af revisor og revisor-suppleant: Susanne og Kim Bo var i kampvalg og Susanne løb med sejren. Kim Bo bliver revisorsuppleant.

Inden evt. blev Generalforsamlingen suspenderet for en smøgs tid.

Evt.
– Der blev stillet forslag om at flytte spilaften til tirsdag. Der var lidt for og imod: primært at det er hårdt at spille mandag efter en weekends strabadser, for taler at det er en fin måde at komme ind i ugen, samt at så er der en dags pause hvis man også spiller i studen eller rødovre. Der blev ikke taget nogen beslutning, som under alle omstændigheder først ville kunne træde i kraft fra sæsonen 2015/16, da klubbens kommende medlemmer alle har meldt sig til ud fra en præmis om at spille mandag. Det skal tages op på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.
– Der blev spurgt til, om ikke YS skulle genoptage traditionen med at spille maj-turneringer, dels fordi det er hyggeligt, men det kunne også spæde lidt til kassen. Det vil bestyrelsen tage til efterretning men det er ikke muligt at arrangere i år.
– Det blev nævnt, at juleafslutningens Makkerstraf igen fik gæstebesøg, og at disse gæster (igen) var meget berusede – i en sådan grad at det var til gene for klubbens medlemmer. Bestyrelsen manede til at en advarsel vil være på sin plads, inden en decideret udvisning af pågældende gæster.

Herefter blev Generalforsamlingen endeligt suspenderet, og der blev lavet en uhøjtidelig 4-holds turnering over 15 spil med trukne makkere. Referenten tror måske at det blev Klør-holdet der vandt(?)

Comments are closed.

Seneste nyt