Bridgeklubben Young Sharks
maj
1

Referat af ordinær generalforsamling 2012

written by Mikkel

Omkring 24 var mødt op til årets generalforsamling, og de blev pr. tradition trakteret med brød, ost og pølse, rødvin og en lækker marengskage (ved Mæmæ)

1. Lars K blev valgt som dirigent ved applaus, og indledte prompte med at suspendere generalforsamlingen, så folk kunne hente en velfortjent øl i baren.

2. Richardt fik fortalt om den meget succesfulde jubilæumsfest klubben holdt sidste forår, klubbens medlemmers fine præstationer i turneringer rundt omkring i landet, og der afsluttedes med præmieuddeling til

  • Par: Lars MS og Martin Knudsen
  • Hold: Fie, Snak, Jonas og Maria
  • BAM: Bensby, Filter, Konow, Mama og Chrissie
  • Speedball: Bjarke og Marianne
  • IMP: Jonas og Maria
  • Enkeltmand: Bjarke
  • Minihold: Søren, Magnus, Bensby, Filter, Konow
  • Champions League: Søren, Magnus, Bensby, Filter, Konow

Bronzegud(ind)en blev Fie, med en margen på 16BP ned til de seneste års gud. (stillingen på hjemmesiden mangler stadig en manuel opdatering)

3. Regnskabet blev forsøgt fremlagt af Mikkel. Der blev konstateret at regnskabet ikke har været forbi revisor endnu (der var vist noget med timingen), men i alt havde klubben et samlet underskud på driften på 9.980,-, heraf 7.290,- som underskud på jubilæumsfesten (hvilket var lidt bedre end forventet), og dermed et underskud på ordinær drift på 2.700,-. Dette skyldes at vi var noget under pres mht. huslejen samt at der ikke har været extraordinære indtægter i form af Quiz og Bridge-arrangementer som sidste år. Budgettet for næste år forventes at balancere med lille overskud på kr.350 uden hensyntagen til ekstraordinære indtægter.

4. Vi får næste år 3 juniorer i klubben, og der blev stillet forslag om, at disse tilbydes junior-rabat på den del af kontingentet som ikke går til DBF. Samtidig blev det diskuteret hvorvidt 3-mands-par skulle have rabat på kontingentet. Efter lidt debat kaldte ordstyreren til en afstemning om: “at give 50% rabat til juniorer samt ikke at give rabat til 3-mandspar”. Referenten så ingen rejste hænder imod forslaget. Afslutningsvis blev det af bestyrelsen bragt frem, at kontingentets sammensætning skal gøres tydeligere op til næste sæsonstart.

5. Indkomne forslag var der ingen af

6. Richardt, Mads og Dan vælger at træde ud af bestyrelsen, Mæmæ, Choko og Mikkel var friske på en tur til. Valgt ved applaus. Til at fylde på har den afgående bestyrelse valgt at pege på Lars K og Ninnie som afløsere for de afgående, disse har accepteret og blev valgt ved applaus. Den nye bestyrelse vil konstituere sig snarrest muligt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Det antages at Tyson er villig til at fortsætte som revisor, og hvis ikke fik vi presset Bjarke til at træde til. Bjarke giver den som revisorsuppleant

8. Under evt. var der lidt kommentarer til regnskabet. Der blev diskuteret lidt omkring huslejesituationen, som urigtigt var antaget at stige 5% årligt (det er 3% årligt). Uanset stigningsgraden, er situationen på sigt uholdbar, da et balanceret budget vil få sværere og sværere ved at hænge sammen. Og referenten blander her diskussionen fra punkt 3 lidt ind, at det kunne være nødvendigt at se på at skære ned i præmierne eller i diverse-posterne i regnskabet (omgange i baren på klubbens regning). Det må blive den tiltrædende bestyrelses arbejde at se på klubbens økonomiske situation og komme frem med en plan.

Generalforsamlingen blev herefter opløst og der blev arrangeret en hurtig 6-bords turnering med et oversidderpar. Vundet at Bensby og Konow.

Comments are closed.

Seneste nyt