Bridgeklubben Young Sharks
aug
15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling = første spilleaften MANdag 6.9.2021, 18.30

written by Karsten Pedersen

Så er det tid til YS’ ordinære generalforsamling mandag 6/9 2021, 18.30, Trondhjems Plads. Som tidligere annonceret udskudt pga. corona. Dagsorden ifølge vedtægterne (se nedenfor). Det er samtidig første spilleaften i den nye sæson 2021/22. Vi bliver 20 par, og indleder med en parturnering over 2½ aftener.

 • 6.9: generalforsamling fulgt af 5 runder (20 spil) parturnering
 • 13.9: 7 runder (28 spil) parturnering
 • 20.9: 7 runder (28 spil) parturnering

Der er endnu ikke lagt program for den resterende del af sæsonen. Den opgave ligger hos den bestyrelse, der vælges i henhold til denne dagsorden (dikteret af vedtægterne) for den udsatte generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Uddeling af præmier.
 10. Eventuelt.

Vedtægterne beskriver formalia omkring ordinære generalforsamlinger, så som hvem der er stemmeberettiget, regler for afstemninger, hvornår forslag senest skal indsendes til bestyrelsen, osv. Vedtægterne kan findes her.

YS’ bestyrelse,

Bjarke, Erik, Karsten, Kim, Lars K

Comments are closed.

Seneste nyt