Bridgeklubben Young Sharks
apr
5

1. Bridge i april. 2. Generalforsamlingen udsat. 3. Næste sæson

written by Karsten Pedersen

Sæsonens sidste turnering (3 aftener).

I morgen tirsdag (6.4) og de to efterfølgende tirsdage spiller vi en alle mod alle parturnering med 5 runder hver af de tre aftener. Som en test prøver vi at presse citronen en anelse og vælger at spille 30 spil hver aften (5 runder a 6 spil). Spillestart 18.30. RealBridge dørene åbner 18.00.

Datadisciplin

Når I skal logge ind efter at have klikket på spillerlink, så er det vigtigt, at I skriver jeres ca. fulde navn og DBf nummer. Hvis I spiller på samme device, så kan RealBridge normalt huske jer, men under alle omstændigheder er det nødvendigt, at I kontrollerer. Fulde navn skal tages med et gran salt, fx skriver jeg Karsten Pedersen isf. Karsten Nissen Pedersen. Datadisciplinen er en forudsætning for integrationen med BC3. Fra i morgen kommer jeg til at kontrollere, om I angiver de krævede oplysninger. Tillid er godt, men…

Generalforsamling og næste sæson

Allerede sidste uge refererede jeg til Bentham (og Foucault). Det bliver værre. I dag har jeg Estrups provisoriske regeringer og Sovjetmagtens uvillighed til at forlade Bornholm i ´45 i baghovedet.

Årsagen er simpel: I bestyrelsen er vi blevet enige om, at det simpelthen ikke længere er realistisk, at vi kommer til at mødes live i denne sæson, end ikke hvis vi forlænger den. Det stiller os over for et problem ift. generalforsamlingen. Og derfor lade vi os inspirere til at gentage succesen fra sidste år: vi udsætter generalforsamlingen. Jeg gengiver næsten ordret teksten fra sidste år.

Vi har i bestyrelsen valgt følgende model:

Covid-situationen medfører, at klubbernes vedtægter omkring afholdelse af generalforsamling kan sættes ud af kraft – og tilpasses de retningslinjer, som myndigheder og DBf udstikker for klubberne.

Generalforsamlingen udsættes derfor til myndighederne og DBf anbefaler, at vi kan mødes igen til en ”normal” klubaften.

Den nuværende bestyrelse fortsætter som en provisorisk bestyrelse, til det er muligt at vælge en ny bestyrelse på en generalforsamling. Den provisoriske bestyrelse varetager opstarten af kommende sæson 2021-22.

Varsler vil blive overholdt. Det vil sige, at dato for indkaldelse til generalforsamling samt forudgående udsendelse af dagsorden kommer til at overholde de frister for varsel, som fremgår af vedtægterne. Vel at mærke i forhold til en på nuværende tidspunkt ukendt dato.

Som det ser ud nu, forventer vi i bestyrelsen at afholde generalforsamlingen i slutningen af september måned, 2021.

Vi kunne alternativt afholde en virtuel generalforsamling, men vi har i bestyrelsen vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at vente, til næste sæson er på skinner, idet vi (i den nuværende bestyrelse) er meget tæt på at have styr på hvilken dag og hvilket sted, vi spiller næste sæson.

Vi melder naturligvis ud, når vi er i mål, og dermed kan vi åbne op for de formelle tilmeldinger til næste sæson på et informeret grundlag.

Det er vores klare forventning, at den kommende (udsatte) generalforsamling bliver afholdt for en klub, der er er i god stand.

27.4 og derefter

At lave en parturnering over tre aftener indebærer, at vi har en løs aften til rådighed sidst i april. Det er den dag, vi normalt afholder generalforsamling. Den aften finder vi på et eller andet. Måske – og her falder jeg lige ud af bestyrelsesrollen og taler på egne vegne – forlænger vi sæsonen i form af en slags åbne huse.

På bestyrelsens vegne

Karsten

Comments are closed.

Seneste nyt