Bridgeklubben Young Sharks
maj
31

Referat af ordinær generalforsamling 24/4

written by Henrik Røn

 

Referenten har fremsendt nedenstående referat for en måned siden, men en lidt sløv formand har ikke fået nosset sig sammen til at lægge det på nettet.

Med venlig hilsen
Henrik Røn, formand YS

Referat ordinær generalforsamling YS – 24. april 2018 18:30

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
 1. KP blev valgt som dirigent og Kim som referent. KP konstaterede at generalforsamling var varslet korrekt og til tiden. Der var 12 fremmødte stemmeberettigede, samt 1 fuldmagt.
 2. Henrik fremlagde bestyrelsens beretning, der blandt andet beskrev, at det havde været en fin sæson præget af en god stemning. Med andre ord en sæson, der langt hen ad vejen kunne betegnes som ”business as usual”.
  Der var dog et enkelt skvulp undervejs, hvor et medlem gentagne gange kaldte en modstander for “dum” ved bordet. Henrik understregede, at bestyrelsen har nultolerance over for den slags forseelser, selv når det, som i dette tilfælde,  er i den milde ende af skalaen.

  En del af klubbens medlemmer havde gjort sig positivt bemærket i diverse bridgemæssige sammenhænge, som Henrik remsede op.

  Klubben havde modtaget ansøgning om optagelse fra præcis 16 par til næste sæson. Derfor blev alle 16 par optaget til at spille i næste sæson.

  Programmet for turneringer vil i næste sæson komme til at ligne denne sæsons spilleplan.

  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning
 3. Lars K. gennemgik regnskab og budget. Både regnskab og budget giver et samlet resultat på omkring 0. regnskabet var endnu ikke revideret af klubbens revisor.
  Regnskab blev godkendt under forudsætning af revisoren godkender.
 4. Kontingent for aktive medlemmer vil fortsat være på 1.720 kroner for en sæson. Par med flere end 2 spillere vil dog kun skulle 500 kr. per sæson for spiller nummer 3 eller 4 i parret.
 5. Der var ingen indkomne forslag
 6. Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle 5 medlemmer ville gerne stille op. Christian Madsen ville gerne tage en tørn i bestyrelsen, hvis et af de eksisterende medlemmer gerne ville slippe for arbejdet i bestyrelsen. Da det ikke var tilfældet trak Christian sig fra at stille op.
  Bestyrelsen blev derfor genvalgt uden afstemning.
 7. Christian Madsen blev uden afstemning valgt til bestyrelsessuppleant
 8. Susanne Kramhøft blev genvalgt som revisor. Jeppe Juhl blev, under stor jubel, valgt som revisorsuppleant
 9. Under eventuelt blev arrangementer og evt. jubilæumsfest diskuteret
  1. Klubben forventer at afholde Quiz & Bridge i løbet af næste sæson. Dato sættes når distriktets kalender er offentliggjort.
  2. Snak om at afholde vin/eller øl arrangement. Ole Lindhardt ville meget gerne forsøge at stable et portvinsarrangement på benene. Det var der en positiv stemning omkring – så det må vi håbe på lykkes.
  3. Forslag om at holde klubbens 18 års fødselsdag (endelig voksen) i løbet af næste sæson. KP og Mama meldte sig straks til festudvalget. De kommer med flere detaljer i starten af næste sæson. Skulle man være interesseret i at hjælpe med at arrangere.
  4. Der blev uddelt præmier. Det blev igen diskuteret om præmier skal droppes, da næsten halvdelen af præmierne ikke blev afhentet.

Efterfølgende blev der spillet turnering om de præmier, som ikke blev afhentet.

Comments are closed.

Seneste nyt