Bridgeklubben Young Sharks

Program 2022/23

Skrevet af Karsten Pedersen

Sæsonprogram

Kommende

03.04: Påske, I (surpriseturnering, deltagelse frivillig, tilmelding nødvendig)
10.04: Påske, II (surpriseturnering, deltagelse frivillig, tilmelding nødvendig)

24.04: Sidste spilleaften og generalforsamling

Derefter et åbent sommerferietilbud, to korte turneringer over to aftener hver (1 i  maj, 1 i juni).

Læs om påske, maj og juni i opslaget YS tilbyder.

Aktuelle turnering

30.01: Pølsemix I (dvs. del 1/3), par (MP beregning)
27.03: Pølsemix II (dvs. del 2/3), par (MP beregning)
17.04: Pølsemix III (dvs. del 3/3), par (MP beregning)

Vi fuldfører pølsemix ved at spille de 2 sidste dele (af 3), som udgør perfekt pølsemix. Regler og scorer som i Store par, dog er der ikke nedre grænser for hvor mange aftener, man skal spille.

Monradhold over 5 aftener

20.02: Monradhold, runde 1 af 5

Holdkampe over 32 spil, holdkonstellationer som i store hold. De to hold med laveste handicapscore mødes i første runde. 3 og 4 mødes, 5 og 6 mødes, etc.

27.02: Monradhold, runde 2 af 5
06.03: Monradhold, runde 3 af 5
13.03: Monradhold, runde 4 af 5
20.03: Monradhold, runde 5 af 5

Store Par løb over 9 aftener. Undervejs var der et afbræk 19.12, hvor vi julespillede og -hyggede.

I alt 9×30=270 spil.

21.11: Store par, 1 (aften 1/3, gennemløb 1/3)
28.11: Store par, 2 (aften 2/3, gennemløb 1/3)
05.12: Store par, 3 (aften 3/3, gennemløb 1/3)

12.12: Store par, 4 (aften 1/3, gennemløb 2/3)

19.12: Juleafslutning

Forår, 2023

02.01: Store par, 5 (aften 2/3, gennemløb 2/3)
09.01: Store par, 6 (aften 3/3, gennemløb 3/3)

16.01: Store par, 7 (aften 1/3, gennemløb 3/3)
23.01: Store par, 8 (aften 2/3, gennemløb 3/3)
06.02: Store par, 9 (aften 3/3, gennemløb 3/3)

Stillingen

Sideordnet med de umiddelbare resultater, som de fremgår af BC3, vedligeholder vi et skema (excel), hvor vi opgør stillingen på to forskellige måder. Begge stillinger lægges op i læsbart .pdf format. Der kan godt gå et par dage, inden excel-arket bliver opdateret.

Den ene stilling er parstillingen, hvor hvert af de 26 par (inkl. de to tremands- og det ene firemandspar) optræder en gang. Den anden stilling er singlehandparstillingen, hvor alle spillere (inkl. substitutter) optræder enkelvis.

Begrænsning på basis af spilantal

Analogt med multistillingen i hold, kan man kun komme i betragtning til parmesterskabet/singlehandmesterskabet, hvis man spiller en antal aftener. For at komme i betragtning som parmestre, skal man spille mindst 4 af 9 aftener (120 spil).  Substitutter tæller med, hvert 3- og 4-mandspar opfattes som et par. Singlehandparmesterskabet man man vinde, hvis man stiller op mindst 3 af 9 aftener (90 spil). En flittig og dygtig substitut kan således blive årets singlehandparmester.

Turneringsform

Turneringen består som nævnt af tre gennemløb a tre aftener. Hver aften spiller vi 6 runder a 5 spil. Havde vi været 20 par i klubben, ville man møde 18 af de 19 øvrige par i hvert gennemløb. Turneringsformen er en såkaldt tredelt kombineret turnering.

Vi er 26 par på 20 pladser

Men vi er 26 par. I løbet af de 9 aftener vil man forventeligt møde hvert par i en konstellation (bestående af tre par) to gange. Men det regnestykke bliver kompliceret af, at der er fem konstellationer, der møder hinanden. Og så er der nogle ubalancer, som udløses af, at vi (selvfølgelig) ikke dikterer, hvilke par i en konstellation der stiller op den enkelte spilleaften. Tre- og firemandpar bidrager yderligere til uordenen. Og det går helt galt, når man ved, at der alle spilleaftener er substitutter i klubben. Vi har i øvrigt observeret, at nogle spillere ændrer spillestyrke og -stil i løbet af den enkelte spilleaften, formentlig grundet træthed eller “træthed”.

Kort sagt: ingen grund til at tro, at balancen er femstjernet.

Startbetingelser

Kigger man i beskrivelsen af turneringsformen, ser man, at der skal foretages en inddeling af parrene i tre lige store grupper, og at de to par, der ikke møder hinanden i et gennemløb, skal have ca. samme styrke. Inddelingen er foretaget på basis af handicap (14.11, ca. 20.30). For alle par i konstellationer, 3- og 4-mandspar er det enkelte pars handicap beregnet som et gennemsnit af de indgående 6, 3 eller 4 spilleres handicap.

Når vi kommer til andet gennemløb, bestemmes startbetingelserne af resultaterne af første gennemløb. Stillingen efter andet gennemløb styrer starten på tredje gennemløb.

Startlister

Startlisten laves således, at det er de alfanumerisk første to spillere i 3- og 4-mandspar, der optræder på listen. For konstellationer er det de alfanumerisk to første par, der er angivet.

Hver aften rettes deltagerlisten til, straks spillet er afsluttet.

Hvem spiller man for?

 • Par med substitut(ter) tæller for det par, det repræsenterer
 • Hvis to par i en konstellation bestående af tre par stiller op, spiller de to par for sig selv.
 • Hvis et par i en konstellation stiller op for et par uden for konstellationen stiller parret op for det par, det repræsenterer.
 • Stiller kun et par i en konstellation op, skal substitutparret vide, hvem de repræsenterer.
 • Hvis to spillere fra forskellige par i en konstellation spiller sammen, skal spillerne i parret vide, hvem af dem, der er kaldt ind som substitut.

Store hold (afviklet)

Holddannelser

 1. Anders, Jonas, Amalie, Signe, Christian, Daniel : Anders Hagen – Jonas Houmøller + Amalie Palmund – Signe Buus Thomsen / Christian Lahrmann – Daniel Brandgaard
 2. Annette, Susanne, Ella, Julie, Flemming, Katrine : Annette Rosthøj – Susanne Rosthøj + Ella Rosthøj – Julie Marina Sigsgaard + Flemming Poulsen – Katrine Martensen-Larsen
 3. Birgitte, Karen, Charlotte, Morten, Christian, Mikkel : Birgitte Rønn – Karen Merete Enevoldsen + Charlotte Auken – Morten Henningsen + Christian Madsen – Mikkel Porse Rasmussen
 4. Bjarke, Søren, Karsten, Thomas, Kim, Lars : Bjarke Friis – Søren Fritzbøger + Karsten Nissen Pedersen – Thomas Aagren Jensen + Kim Bensby – Lars Pedro Filter Villinger
 5. Carsten, Christian, Charlotte, Peter, Charlotte, Jan : Carsten Frehr – Christian Fischer + Charlotte Juhl – Peter Kjer + Charlotte Schwarz-Rosman – Jan DM Mayer
 6. Dan, Preben, Jens, Martin, Vibeke : Dan Nybo – Preben Thaarup + Jens Grann – Martin Bornholm Christoffersen – Vibeke Lund
 7. Jacob, Silas, Jeppe, Lone, Michael, Peder : Jacob Benjamin Cholewa – Silas Weber + Jeppe Juhl – Lone Mama Kiær + Michael Cholewa – Peder Skyum
 8. Jacob, Martin, Jess, Thomas : Jacob Øland – Martin Rump + Jess Tillge – Thomas Bjørn Vilhelmsen
 9. Jesper, Kenneth, Kim, Kim, Mikael, Peter : Jesper Poulsen – Kenneth (Michael Monrad) Madsen – Kim Bo Petersen + Kim Nørgaard Nielsen – Mikael Velschow-Rasmussen – Peter Bang Knudsen
 10. Lars, Ninnie, Rasmus, Sebastian : Lars K ex-Danmarksmester – Ninnie Gøttsche + Rasmus Kolding – Sebastian Mygh

Spilleplan

05.09: Store hold, RR 1 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
12.09: Store hold, RR 2 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
19.09: Store hold, RR 3 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
26.09: Store hold, RR 4 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
03.10: Store hold, RR 5 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
10.10: Store hold, RR 6 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)

17.10: Efterårsferie (surpriseturnering, deltagelse frivillig, tilmelding nødvendig)

24.10: Store hold, RR 7 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
31.10: Store hold, RR 8 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)
07.11: Store hold, RR 9 af 9 (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, IMP/KP)

14.11: Store hold, finale, 1-2, 3-4, etc. (1 kamp, 2 halvlege, i alt 32 spil, overført score, IMP)

Læren af sæsonen 2021/22

Vi er tidligere blevet opfordret til at droppe turneringsformerne BAM og King of the Hill. På lignende vis er tiden måske løbet fra at spille holdturneringer, hvor holddannelserne foretages på baggrund af opnået multi i store hold. Turneringen har været tilbagevendende i YS pga. det sociale tilsnit, hvor alle møder hinanden, og hvor alle hold i princippet er lige stærke. Når vi som i år har seksmandshold, er det umuligt at gå denne vej, så det er en glimrende lejlighed til at afprøve alternativer.

Vi ved, at vil lave flere gennemløb i parturneringen, vi ved, at vi vil spille monradpar og vi overvejer bl.a. at teste handicapturneringer.

Sæsonen 2021/22 spillede vi en turnering, hvor vi spillede to kampe hver aften, sågar med halvlege. Det var sjovt, men var altså noget værre rod.

I såvel hold som par skal vi spille ret lange runder, da det giver ro. Det er ikke optimalt at spille samme fordelinger ved alle borde samtidig. Corona tvang os til at spille barometer, det vil vi delvist gå væk fra, evt. til fordel for semibarometer, hvor der gøres op efter lige runder.

Seneste nyt