Bridgeklubben Young Sharks
aug
7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag 1.9.2020, 18.30

written by Karsten Pedersen

Så er det tid til YS’ ordinære generalforsamling tirsdag 1/9 2020 18.30. Som tidligere annonceret udskudt pga. corona. Dagsorden i følge vedtægterne, dog med det ekstra punkt, uddeling af præmier.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Uddeling af præmier.
  10. Eventuelt.

Vedtægterne beskriver formalia omkring ordinære generalforsamlinger, så som hvem der er stemmeberettiget, regler for afstemninger, hvornår forslag senest skal indsendes til bestyrelsen, osv. Vedtægterne kan findes her.

YS’ bestyrelse,

Bjarke, Erik, Karsten, Kim

Comments are closed.

Seneste nyt