Bridgeklubben Young Sharks
maj
27

Referat af ordinær generalforsamling 30/4

written by Henrik Røn

Referat ordinær generalforsamling YS – 30. april 2019

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Uddeling af præmier
  10. Eventuelt

Ad 1:Valg af dirigent og referent
Kim blev valgt som referent. KP blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamling var varslet korrekt og til tiden. Der var 18 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Henrik fremlagde bestyrelsens beretning, der blandt andet beskrev, at det havde været en fin sæson præget af en god stemning. Turneringerne var nødt til at blive lagt om i sæsonens løb, da BC3 ikke fungerede efter hensigten.

Juleafslutningen, som Mama havde sørget for mad til, blev ganske velbesøgt med hele 24 par.

Klubbens 18 års fødselsdag, der fejres den 25. maj vil blive fejret med et brag af en fest. Interessen for at deltage var stor og festkomiteen følte at de havde 100% styr på arrangementet.

Lokalerne, hvor klubben spiller var blevet opsagt, hvorfor klubben i næste sæson vil spille i stueetagen på samme adresse som i dag.

Klubben havde modtaget ansøgning om optagelse fra 12 par til næste sæson. Alle 12 par blev optaget til at spille i næste sæson.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning

Ad 3: Aflæggelse af det reviderede regnskab
Lars K. gennemgik regnskab og budget. Regnskabet for 2019 giver et planlagt underskud, da der er hensat et større beløb til jubilæumsfesten. Regnskabet var revideret af klubbens revisor. Budget for 2019 balancerede med et resultat på ca. 0 kr.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4: Fastlæggelse af kontingent
Kontingent for aktive medlemmer vil fortsat være på 1.720 kroner for en sæson. Par med flere end 2 spillere vil dog kun skulle 500 kr. per sæson for spiller nummer 3 eller 4 i parret.

Ad 5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Kun Bjarke og Kim ville fortsat stille op. Herudover ville Erik Wied og Karsten Pedersen gerne tage en tørn i bestyrelsen. Disse 4 medlemmer blev valgt til bestyrelsen uden afstemning.

Ad 7: Bestyrelsessuppleant
Referenten fik ikke lige noteret resultatet af dette punkt på dagsordenen.

Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Susanne Kramhøft blev genvalgt som revisor. Jeppe Juhl blev under jubel valgt som revisorsuppleant

Ad 9: Uddeling af præmier
Vinderne fik udleveret præmier

Ad 10: Eventuelt
Under eventuelt blev klubbens mangeårige formand Henrik Røn og Kasserer Lars K. Nielsen takket for deres store engagement i bestyrelsen. Vi håber på et snarligt gensyn i YS – som spillere og/eller medlemmer af bestyrelsen.

Comments are closed.

Seneste nyt