Bridgeklubben Young Sharks
mar
12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30/4 2019 18:30

written by Henrik Røn

Så er det tid til YS ordinær generalforsamling tirsdag 30/4 2019 18:30. Dagsorden, som ifølge vedtægterne, med det ekstra punkt “Uddeling af præmier”

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Uddeling af præmier.
  10. Eventuelt.

Vedtægterne beskriver formalia omkring ordinære generalforsamlinger, så som hvem der er stemmeberettiget, regler for afstemninger, hvornår forslag senest skal indsendes til bestyrelsen, osv. Vedtægterne kan findes her.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Røn, Formand YS

Comments are closed.

Seneste nyt