Bridgeklubben Young Sharks
mar
5

Åbent for ansøgning til YS sæsonen 2018-19

written by Henrik Røn

Opdateret 23/3 med paragraffer fra de reviderede vedtægter vedtaget 20/3 2018.

Opdateret 18/4. Der er lukket for ansøgning.

Så er der åbent for tilmelding til næste års sæson. Vi spiller tirsdag aften og bliver i København Bridgeklub i Valby.

Som altid bindende tilmelding parvis (også 3- eller 4-mands)

Ansøgningsfrist er tirsdag 17/4 2018 kl. 23:59:59

Send ansøgningen i en mail til bestyrelsen (snabel-a) young-sharks.dk

Modtagne ansøgninger:

 1. Maria Rahelt Nadia Bekkouche + Charlotte Koch-Palmund Amalie Koch-Palmund
 2. Flemming Poulsen Henrik Røn
 3. Lene Priess Preben “VM” Schmidt
 4. Bjarke Friis Søren Fritzbøger
 5. Katrine Martensen-Larsen Susanne Rosthøj
 6. Kim Bensby Magnus Groes
 7. Karsten Nissen Pedersen Erik Wied
 8. Ninnie Gøttsche Hansen Lars K. Nielsen
 9. Rasmus Kolding  Sebastian Mygh
 10. Jacob Øland Martin Rump
 11. Lone “Mama” Kiær Jeppe Juhl
 12. Preben Thaarup – Martin Christoffersen
 13. Mikkel Porse Rasmussen – Christian “Farmand” Madsen
 14. Poul Frederiksen – Jesper Poulsen – Henrik Knudsen
 15. Michael Velschow-Rasmussen – Dan Nybo
 16. Charlotte Brandgaard – Stig Farholt

Da vi spiller i det mindre lokale i Valby har vi plads til 16 par. Ved mere end 16 ansøgende par vælger bestyrelsen de 16 par, som udgør klubben næste sæson. 

Ansøgere vurderes i forhold til §2 fra vedtægterne:

“§2, Klubbens formål er at samle hyggelige og “gode” bridgespillere til regelmæssige spilleaftener, hvor såvel sportslige som sociale forhold skal tilgodeses”

Medlemsskab afgøres af den siddende bestyrelse jævnfør §4 og meddeles ansøgerne senest lørdag før ordinær generalforsamling på hjemmesiden.

“§4. Medlemskab af klubben gælder for een sæson uanset om der er tale om passivt eller aktivt medlemskab. En sæson følger Danmarks Bridgeforbunds sæson fra 1/9 til 31/8 det efterfølgende år.

Alle medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler samt leve op til klubbens formål.

For ansøgere under 18 år skal forældre eller værge give mundtligt eller skriftligt samtykke til bestyrelsen. Det er uanset om ansøgningen gælder aktivt eller passivt medlemskab.

Stk 1: Ansøgning om aktivt medlemskab

Alle der ønsker optagelse som aktive medlemmer i den kommende sæson skal søge om optagelse senest en uge inden den ordinære generalforsamling for indeværende sæson. Dette gælder uanset om man er aktivt medlem, passivt medlem eller ikke er medlem i indeværende sæson. Se §9 angående tidspunktet for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Ansøgning om optagelse som aktivt medlem sker som del af et par. Et par består af mindst 2 spillere, så det er også muligt at søge om optagelse som et par med 3 eller flere spillere. Ansøgningen skal sendes pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Personer som er i kontingentrestance kan godt søge om optagelse som aktivt medlem, men kan ikke optages i klubben før restancen er bragt ud af verden, se §6. Modtager bestyrelsen en ansøgning om optagelse fra et par, hvor en eller flere i parret er i kontingentrestance, er det bestyrelsens pligt at gøre parret opmærksom på restancen, så den kan bringes ud af verdenen.

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb afgør bestyrelsen suverænt hvilke af de ansøgende par der optages i klubben som aktive medlemmer i den kommende sæson. Bestyrelsen skal senest to dage inden generalforsamling for indeværende sæson offentliggøre på klubbens hjemmeside hvem der er optaget i kommende sæson. Optagelse er økonomisk bindende for hele den kommende sæson.

Stk 2: Ansøgning om passivt medlemskab

Bestyrelsen kan også optage passive medlemmer. Bestyrelsen afgør suverænt hvem der optages som passive medlemmer.

Personer som er i kontingentrestance kan godt søge om optagelse som passivt medlem, men kan ikke optages i klubben før restancen er bragt ud af verden, se §6. Modtager bestyrelsen en ansøgning om passivt medlemskab fra en person, som er i restance, er det bestyrelsens pligt at minde personen om restancen, så den kan blive bragt ud af verden.”

På bestyrelsens vegne,

Henrik Røn

Comments are closed.

Seneste nyt