Bridgeklubben Young Sharks
mar
15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25/4 18:30

written by Henrik Røn

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Young Sharks 25/4 18:30 i henhold til §6:

§6. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste spilleaften og indvarsles senest 3 uger forinden ved opslag i spillelokalet og/eller annoncering på klubbens webside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
  3. Præmieoverrækkelse (står ikke i vedtægterne)
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 11/4. Kan enten fremsendes til formand (snabel-a) young-sharks.dk eller afleveres ved en spilleaften inden fristens udløb.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Røn

Comments are closed.

Seneste nyt