Bridgeklubben Young Sharks
mar
15

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 14/3

written by Mikkel

Der var indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling for at stemme om bestyrelsens forslag om at flytte spilaften til tirsdag fra næste sæson, ud fra et rationale om, at vi vil kunne tiltrække nogle flere medlemmer.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– stillingtagen til forslag fra bestyrelsem

Bestyrelsen foreslog Bjarke som dirigent og der var ingen andre kandidater. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at de påkrævede 2/3 af klubbens 29 betalende medlemmer var tilstede (20 + 1 fuldmagt) for at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Formanden motiverede bestyrelsens forslag med baggrund i en anonym online afstemning, samt generel fornemmelse for hvad der er hørt i forbindelse med, at bestyrelsen har haft følere ude. Forslaget blev smidt på valg ved håndsoprækning: Mandag aften fik 8 stemmer, tirsdag aften 10 stemmer, og der var enkelte der ikke stemte.

Young Sharks spiller fra sæsonen 2016/17 om tirsdagen.

Herefter åbnedes en regning i baren, og der fortsattes med det almindelige program for aftenen

Comments are closed.

Seneste nyt