Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

Skjønnes 2NT

written by admin

version II – 140598 af Brian Skjønnemann

Indholdsfortegnelse

Indledning
Svar på åbning 1 major
Åbners svar på 2NT
Relæapparatet
De videre meldinger efter åbners 3 (tillæg uden renoncer)
De videre meldinger efter åbners 3 (minimum med ubekendt kortfarve)
De videre meldinger efter åbners 3 (minimum uden kortfarve)
De videre meldinger efter åbners 3 (11-14 HP, ubekendt renonce)
De videre meldinger efter åbners 4x (to tophonnører femte)
Fjenden blander sig
De videre meldinger efter 1ma-3/3 (7+-11 med/uden singleton)
Spiral Scans
Eksempler

Indledning

I det følgende gennemgås et svarsystem, der bruges, når svarer har fit til åbners majorfarve og er mindst gamekrævende. Mange eksisterende majorstøttesystemer (Jacoll Stenberg, Steens, Scanian m.v.) fokuserer i alt for høj grad på singletons, og den eneste måde, hvorpå man kan sleminvitere er ved enten at spørge efter singletons eller vise en singleton. En sleminteresseret hånd kan ikke vælge at starte en cuebidsekvens, hvis den finder det bedst. I Skjønnes 2NT kan en sleminteresseret hånd selv vælge, om den vil søge singletons (og derefter sidefarver) eller starte en cuebidsekvens. Følgende betegnelser er brugt:

ÅH Åbner
SH Svarer
mi En minorfarve
ma Den majorfarve, der er trumf
ama Den majorfarve, der ikke er trumf

Svar på åbning 1ma


Skjønnes 2NT er en selvstændig konvention, og hvordan de øvrige majorstøtter ser ud, er ikke afgørende. Da 2NT benægter renoncer, skal man dog have nogle meldinger til det formål.

En mulighed for ens majorstøttesystem kunne være følgende:

1ma 2ma Hvis 4-kortsstøtte højest 7 dårlige HP. Hvis 3-kortsstøtte kan man i princippet have op til 9 HP – et spørgsmål om stil, hvad 1NT kan indeholde
2NT Skjønnes 2NT. 4-kortsstøtte, ingen renoncer og gamekrav
3 7+-11 HP, 4-kortsstøtte, ubekendt singleton
3 7+-11 HP, 4-kortstøtte, ingen singletons
3ma Spær. Mindst 4-kortsstøtte, max 6 dårlige HP og en masse tabere
3 (Hvis  er trumf). 11+HP og ubekendt renonce
3NT (Hvis  er trumf). 7-10 HP, -renonce
3NT (Hvis  er trumf). 11+HP og ubekendt renonce
4mi 7-10 HP, mi-renonce
4 (Hvis  er trumf). 7-10 HP, -renonce
4ma For at spille. Max 9 HP og spærrebetonet

ÅH’s svar på 2NT


Meldingen 2NT viser oftest 12+HP, men alle gamekrævende hænder med støtte (som f.eks. Dxxx-x-EBTxx-Kxx) melder 2NT. Skjønnes 2NT bruges også, selvom fjenden dobler eller melder ind på 1ma. ÅH svarer i henhold til:

1ma 2NT
3 Tillæg
3 Minimum, ubekendt singleton
3 Minimum, ingen kortfarver
3 Ubekendt renonce, ubekendt styrke
3NT ES-Relæ
4 To tophonnører femte i 
4 To tophonnører femte i 
4 (Hvis  er trumf) To tophonnører femte i 
4ma Minimum uden kortfarve, mindst god seksfarve i trumf, ingen sleminteresse – typisk subminimum (EBTxxxx-Kx-xx-Dx eller KDBxxx-Ex-xxx-xx)

Relæapparatet


Grundpillen i systemet er tre relæ-typer: Kortfarve(KF)-Relæ, Sidefarve(SF)-Relæ og ES-Relæ. SH kan efter ÅH’s 2. melding bruge disse relæer til – i nævnte rækkefølge – at undersøge ÅH for singletons, sidefarver og antal esser. Når antallet af esser er fundet, benyttes Spiral Scans. Hvis SH ikke bruger relæet, kan ÅH tage over. Svarene på relæerne er meget simple:

Svar på KF-Relæ
1. trin: Benægter singletons
2. trin: Viser -single
3. trin: Viser -single
4. trin: Viser ama-single
5. trin: Viser single i både +
6. trin: Viser single i både +ama
7. trin: Viser single i både +ama

Det er naturligvis de første fire trin, der er interessante, men skulle der engang komme en hånd med to singletons, er der vel basis for et avisspil! I sekvenser, hvor relæ-svarer allerede har vist en ubekendt singleton (f.eks. 1ma-2NT;3), udgår “benægter singletons” naturligvis, og 1. trin viser nu single .

Svar på SF-Relæ
1. trin: Benægter sidefarve
2. trin: Viser -sidefarve
3. trin: Viser -sidefarve
4. trin: Viser ama-sidefarve

Som på KF-relæet vises sidefarverne nedefra. I sekvenser, hvor relæ-svarer har vist en singleton udgår meldingen, der viser sidefarve dér, selvfølgelig af trinsvarene

Svar på ES-Relæ
1. trin: Viser 0 eller 3 esser
2. trin: Viser 1 eller 4 esser
3. trin: Viser 2 esser og benægter trumf dame
4. trin: Viser 2 esser samt trumf dame

Den kvikke læser har vel opdaget, at disse svar er tyvstjålet fra RKCB.

Reglerne for brug – og ikke brug – af disse relæer er simple:

 • Nærmeste melding er relæ
 • Et KF-Relæ garanterer ikke et senere SF-Relæ. Efter et KF-Relæ kan relæ-spørger således bryde ud af relæet for i stedet at fortsætte med cuebids eller simpelthen stå af i 4ma
 • Et SF-Relæ garanterer et efterfølgende ES-Relæ. Hvis nærmeste melding efter et SF-svar er 4ma, er dette altså ikke spiele, men et ES-Relæ
 • 3NT er altid kunstig. Hvis ikke det er et relæsvar, og det ikke er et KF- eller SF-Relæ (i.e. 3NT var ikke nærmeste melding) er det ES-Relæ. F.eks. 1ma-2NT;3(tillæg)-3(KF-Relæ);3 (ingen singler)-3NT(ES-Relæ), hvor 3 havde været SF-Relæ

De videre meldinger efter ÅH’s 3 (tillæg uden renoncer)


SH’s 2. melding følger i store træk principperne for ÅH’s 2. melding:

1ma 2NT
3 3 Sleminteresse – KF-Relæ
3 Minimum, ubekendt kortfarve – herpå kan ÅH melde 3 som KF-Relæ og 4x som cuebid
3 Minimum, ingen kortfarver – herpå kan ÅH melde 3NT som SF-Relæ og 4x som cuebid
3NT ES-Relæ
4x Cuebid

De videre meldinger knytter sig alle til relæstrukturen. Man skal naturligvis ikke lære nedenstående skema udenad! Noget simplere er det at lære svarene på de tre relæ-typer. Skemaet er kun med for fuldstændighedens skyld. Såfremt man kan huske ÅH’s svar på 2NT, SH’s svar på 3 samt svarene på de tre relæ-typer, kan man hele systemet. Resten går kun ud på at tælle trin (og vurdere kortene!).

1ma 2NT
3 3 KF-Relæ
3 Ingen singletons
3 SF-Relæ
3NT Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 ama-sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
3NT ES-Relæ
4x Cuebid
3 Single 
3NT SF-Relæ
4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 ama-sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
3NT Single 
4 SF-Relæ
4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 ama-sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ, andet cuebids
4 -cuebid. BEMÆRK !!!
4ama ama-cuebid, benægter -cuebid
4ma Spiele
4 Single ama
4 SF-Relæ
4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
4 -sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ, andet cuebids
4NT -sidefarve – nu er 5 ES-Relæ, andet cuebids
4ma Spiele
4ama -cuebid, mangler -cuebid. BEMÆRK !!!
4NT ES-Relæ
5 -cuebid, mangler -cuebid
3 Minimum med ubekendt kortfarve
3 KF-Relæ
3NT Single 
4 SF-Relæ
4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ
4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ
4 ama-sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ
4x Cuebid
4 Single 
4 SF-Relæ
4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ
4 -sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ
4NT ama-sidefarve – nu er 5 ES-Relæ
4ma

  n=”2″ valign=”top”>Spiele

  4ama Cuebid. Mangler -cuebid. Nu er 4NT ES-Relæ, 5 er -cuebid, hvorpå 5 er ES-Relæ
  4NT ES-Relæ
  5 Cuebid. Mangler ama-cuebid. Nu er 5ama-cuebid, hvorpå 5 er ES-Relæ
  4 Single ama
  4ma Spiele
  4ama SF-Relæ
  4/4NT Ingen sidefarver – nu er næste melding ES-Relæ
  4NT/5 -sidefarve – nu er næste melding ES-Relæ
  5/5 -sidefarve – nu er næste melding ES-Relæ
  4NT ES-Relæ
  3NT RKCB
  4x Cuebid
  3 Minimum uden kortfarve
  3NT SF-Relæ
  4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 ama-sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ, andet cuebids
  4x Cuebid
  3NT ES-Relæ
  4x Cuebid

  Der skal knyttes en kommentar til visse af ovennævnte cuebids:

  Efter 1ma-2NT;3-3;3NT har åbner vist single . Hvis SH nu vil ud af relæsekvensen, kan han ikke gøre det med et cuebid i 4, da det er ES-Relæ. Men da ÅH har vist single , er der ikke meget mening i af afgive et cuebid i denne farve. 4 er da logisk et -cue, der efterlyser et ama-cue.

  Samme sag efter 1ma-2NT;3-3;4, der viser ama-single. 4 er nu ES-Relæ, så 4ama er laveste cuebid. Da ÅH har vist single hér, viser 4ama i stedet et cuebid i , mens 5 er -cue.

  En analog situation opstår efter 1ma-2NT;3-3;4.

  Umiddelbart kan det virke forvirrende med disse meldinger, der viser cuebids i andre farver, men som ´ makker til en sådan melding, bør man sige “Ups, makker brød relæsekvensen for at cuebidde i min singleton. Det ser mærkeligt ud – hvad foregår her?”.


  De videre meldinger efter ÅH’s 3 (minimum med ubekendt kortfave)

  1ma 2NT
  3 3
  3 Single 
  3NT SF-Relæ
  4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 ama-sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4x Cuebid
  3NT Single 
  4 SF-Relæ
  4 Ingen sidefarver – nu er 4 ES-Relæ
  4 -sidefarve, nu er 4 ES-Relæ
  4 ama-sidefarve – nu er 4NT ES-Relæ
  4 -cuebid. BEMÆRK !!!
  4ama Cuebid
  4 Single ama
  3 Cuebid
  3NT ES-Relæ
  4x Cuebid
  4ma Spiele

  Her er også en extended-cuebid-sekvens.


  De videre meldinger efter ÅH’s 3 (minimum uden kortfave)

  1ma 2NT
  3 3 SF-Relæ
  3NT Ingen sidefarver
  4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 -sidefarve – nu er 4 ES-Relæ, andet cuebids
  4 ama-sidefarve – nu er 4 ES-Relæ
  3NT ES-Relæ
  4x Cuebid

  De videre meldinger efter ÅH’s 3 (11-14 HP, ubekendt renonce)


  Her er der egentlig frit slaw – dette er ikke som sådan en del af Skjønnes 2NT. Følgende er brugbart og simpelt.

  1ma 2NT
  3 3NT Relæ (næsten obligatorisk)
  4mi Renonce her, ubekendt styrke
  4ama ama-renonce, tillæg, RKCB-excl.
  4ma ama-renonce, minimum, ukrav
  4x Cuebid
  4ma Spiele

  På 4mi kan SH lægge sig i 4ma, hvorpå 4NT er RKCB-excl. og andet er cuebids.

  De videre meldinger efter ÅH’s 4x (to tophonnører femte)

  1ma 2NT
  4 4 KF-Relæ
  4 -single – nu er 4 ES-Relæ
  4 ama-single – nu er 4NT ES-Relæ
  4ama Cuebid
  4ma Spiele – herpå kan ÅH bruge ES-Relæ med næste melding

  Efter 1-2NT; 4-4 er 4 altså ES-Relæ.

  1ma 2NT
  4 4ama KF-Relæ
  4/4NT -single – nu er 4NT/5 ES-Relæ
  4NT/5 ama-single – nu er 5/5 ES-Relæ
  4ma Spiele – herpå kan ÅH bruge ES-Relæ med nærmeste melding
  4NT ES-Relæ

  Efter 1-2NT; 4-4 er 4 altså ES-Relæ.

  1ma 2NT
  4 4 Spiele – herpå er 4NT ES-Relæ
  4NT ES-Relæ
  5 KF-Relæ
  5 -single – herpå er 5NT ES-Relæ
  5 -single – herpå er 5NT ES-Relæ

  Dette er en lille uoverensstemmelse med resten af systemet, da ES-Relæet kommer før KF-Relæet men at 4NT er efter esser skulle ikke være en ny idé.


  Fjenden blander sig

  Fjenden melder ind direkte oven på 2NT

  efter 3 PAS: Tillæg – herefter er 3 fra SH KF-Relæ og D strafforslag
  D: Strafforslag
  øvrige som normalt
  efter 3 PAS: Tillæg – herefter er D KF-Relæ – øvrige som normalt
  D: Minimum med ubekendt singleton – herefter er 3 KF-Relæ som normalt
  øvrige som normalt
  efter 3 PAS: Tillæg – herpå er D KF-Relæ, 3 er minimum med eller uden kortfarve.
  3NT er ES-Relæ. Efter 1ma-2NT (3);P-3; er 3NT KF-Relæ
  D: minimum med eller uden kortfarve – herefter er 3 KF-Relæ
  øvrige som normalt
  efter 3 eller højere Systemet bortfalder. PAS er nu minimum, D er strafforslag og 4x er cuebid. 3NT er stadig RKCB.

  Målet er altså hurtigst muligt at komme ind i det sædvanlige system. Efter 3 har vi egentlig en ekstra melding, som kunne bruges til at holde alle de efterfølgende meldinger ét trin lavere. For nemheds skyld bruger vi i stedet D som strafforslag.

  Støttes indmeldingen til 4-trinnet gælder følgende:

  • Har SH afgivet en relæ-melding og fjendens melding er under 4 i vores trumffarve, svarer ÅH på relæet i trin (PAS er 1.trin, D er 2. trin).
  • Ellers bortfalder systemet. 4x er cue og 4NT er ES-Relæ

  Fjenden melder ind efter ÅH’s 2. melding

  3 eller derunder PAS er relæet – hvorefter ÅH’s 1. trin er D
  D er strafforslag
  Melding på 3-trinnet er minimum – hvis plads skelnes mellem kortfarve eller ej
  3NT er stadig ES-Relæ
  4x er cuebid
  3 eller derover Systemet bortfalder. PAS er nu minimum, D er strafforslag og 4x er cuebid. 3NT er stadig ES-Relæ

  Fjenden dobler et relæ

  Dobler fjenden et relæ siger vi “tak” og benytter PAS som 1. trin, og RD er 2. trin

  Fjenden dobler et relæsvar

  Nu gælder, at PAS er det næste relæ. RD er forslag til at spille. Melding er cuebid. 3NT er ES-Relæ

  De videre meldinger efter 1ma-3/3 (7+-11 med/uden singleton)

  Den store fordel med disse meldinger er, ÅH benytter den samme relæstruktur som efter meldeforløbet 1ma-2NT. Dog med visse helt oplagte logiske modifiktioner, da 1ma-3mi jo ikke er udgangskrav. Der gælder:

  1 3
  3 KF-Relæ
  3 Spiele
  3 Cuebid
  3NT ES-Relæ
  1 3
  3 Spiele
  3 SF-Relæ
  3NT ES-Relæ
  1 3
  3 KF-Relæ
  3 Invit. Kun i præcis dette meldeforløb er det muligt for ÅH på god gammeldags facon at inviteere til udgang. I alle andre 1ma-3mi meldeforløb er der ikke plads
  3 Spiele
  3NT ES-Relæ
  1 3
  3 SF-Relæ
  3 Spiele
  3NT ES-Relæ

  Meldinger på 4-trinnet efter 1ma-3mi er cuebids. Bemærk, at ÅH efter 1-3; 4 har benægtet et -cuebid

  Spiral Scans


  Konvention, der benyttes efter, at parret har fastslået antallet af esser med RKCB. Formålet er at spørge efter trumf dame og sidekonger (og hvis plads – damer). Konventionen skal erstatte det nuværende “system”, hvor 5NT er en udefineret generel storeslemsinvit.

  Efter svar på RKCB efterlyser enhver melding, der ikke er trumf, nu i rækkefølge trumf dame, sidekonger nedefra samt sidedamer nedefra.

  Svarene på SS er simple: Uden den efterlyste værdi meldes 1. trin. Med værdien meldes 2. trin, dog svarer man allerede her på det næste SS, således at 2.trin viser værdien, men benægter næste værdi, 3. trin viser værdien og næste værdi, men benægter tredje værdi, etc. Spørger kan vælge at starte et SS hvorsomhelst i ovennævnte rækkefølge, således at man ikke behøver at spørge efter trumf dame, hvis man selv har den. På samme måde udgår trumf dame selvfølgelig af Spiral Scan-rækken, hvis den allerede er lokaliseret med 5/5. To ting er vigtigt at huske:

  • Man kan ikke afgive et SS på 6-trinnet i en kendt sidefarve, da denne kan være trumf
  • På 5-trinnet er melding i en kendt sidefarve derimod et SS, da det ikke er særligt interessant at stå i en anden farve på 5-trinnet

  Hvis  er trumf, og svarer f.eks. har 1 eller 4 esser, følger Spiral Scans nedenstående skema:

  4NT 5
  5 SS efter D
  5 Spiele
  5NT SS efter K
  6 SS efter K
  6 SS efter K
  6 SS efter D
  6 Spiele

  Svarene:

  4NT 5
  5 5 Ej D
  5NT D, ej K
  6 D og K, ej K
  6 D, K og K, ej K
  6 D, K, K og K, ej D

  Efter svaret (positivt eller negativt) på et Spiral Scan, er alle meldinger, der ikke er trumf, et nyt Spiral Scan:

  4NT 5
  5 5 Ej D
  5NT SS efter K
  6 SS efter K
  6 SS efter K
  6 SS efter D
  6 Spiele

  eller:

  4NT 5
  5 5NT D, ej K
  6 SS efter K
  6 SS efter K
  6 SS efter D
  6 Spiele

  Hvis en af spillerne har en kendt renonce, tælles denne farve ikke med i svarene. Hvis SS-svarer har en singleton, tælles farven kun med, indtil han har vist en værdi i farven (nu kan han jo ikke have flere værdier). Kort sagt: Man benægter ikke noget, man ikke kan have!

  Spiral Scans bruges også i den specielle situation, hvor RKCB-melderen har fået et svar, han ikke kan læse (0/3 eller 1/4 esser). Nu står RKCB-melderen jo af, og svarer skal melde videre for at fortælle, han har 3(4) esser. Denne melding afgives som svar på et fiktivt Spiral Scan (se spil 14):

  4NT 5 RKCB 0/3 esser
  5 5NT Hvis du har 0 skal vi stå her Det var 3 – ej D
  6 Det var 3 – D, ej K
  6 Det var 3 – D og K, ej K
  6 Det var 3 – D, K og K, ej K
  etc. etc.

  I meldeforløbene i eksempelkapitlet, er der masser af eksempler på Spiral Scans anvendt i praksis.


  Eksempler

  1. (Bridge Tidningen, jun97 – Lindkvist med makker meldte 6):

  EBxxx
  Exxx
  Ex
  Dx
  KDxx
  KDBx
  xxx
  Ex
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3 3 Ingen singletons SF-Relæ
  4 4 Den præcise fordeling 5422 ES-Relæ
  4NT 5 0/3 esser SS
  5 5 Ej D (dvs. ej seksfarve i ) SS (på 5-trinnet er en sidefarve stadigt et SS)
  5 5NT Ej K SS
  6 6 5, 4, 1, 1, 1-ruf

  … og man bemærker, at 6‘s eneste chance er udspil fra K, mens 6 er kabale med trumferne 3-2.

  2. (International Popular Bridge Monthly, jun97 p. 23 – Hackett-tvillingerne og van Zwol/Gielkens meldte 6)

  EKxxx
  E
  EBxxx
  xx
  DBTx
  Dxx
  KD
  Exxx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg Minimum uden kortfarve
  3NT 4 SF-Relæ -sidefarve (4324. 4234. 5224 eller 4225)
  4 4NT ES-Relæ 1/4 esser
  5 5 SS D, ej K
  5NT 6 SS (5) havde været spiele) K. ej K
  6 7 SS D og D, ej B
  7 5, 1, 5, 1, 1-ruf

  Her er alt ikke idyl, idet ÅH går mod slem uden sikkerhed for et -cuebid hos SH. Vælger ÅH i stedet et cuebid i 4 på 3 findes syveren formentlig ikke.

  3. (International Popular Bridge Monthly, apr97 p. 32 – Crouch/Lodge åbnede også på de 10HP, men meldte kun 6)

  Tx
  EDxxx
  ET9x
  xx
  EKDx
  KTxx
  KDx
  Ex
  1 2NT Tjah … ikke den største åbningshånd, men hvem åbner ikke ? Skjønnes 2NT
  3 3 Minimum uden kortfarver SF-Relæ
  4 4 -sidefarve (2542) ES-Relæ
  5 5 2 esser + D SS
  5NT 7 ej K 3, 5, 3, 1, 1-ruf

  På 5 kunne SH have meldt 7, men tjekkede lige for K til en 7NT.

  4. (International Popular Bridge Monthly, mar97 p. 18 – hvad kommer man i i et naturligt system ? 7 ?)

  EKBxx
  Exx
  xx
  Kxx
  DTxx
  Kxx
  EKx
  Exx
  1 Skjønnes 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3 3 Ingen singler SF-Relæ
  3NT 4NT Ingen sidefarver (5322, 6322 eller 7222) Kvantitativt
  Pas

  Ja-ja, dette er muligvis lidt søgt, men om ikke andet illustreres, at 4NT i denne sekvens er kvantitativt, da 4 havde været ES-Relæ.

  5. (International Popular Bridge Monthly, mar97 p. 19 – Dyson/Liggins meldte 6, Gerald/Stuart meldte 7)

  EKxxx
  EK
  Exxx
  Tx
  Dxxx
  Dxxxx
  K
  EDx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3 3 Ingen singler SF-Relæ
  4 4 -sidefarve (5242) ES-Relæ
  4NT 5 1/4 esser SS (på 5-trinnet er melding i sidefarve SS)
  5 5 ej K SS
  6 7 K, ej D 5, 3, 2, 1, 2-ruf

  Det er muligvis lidt at sige 3 på 3, men …

  6. (International Popular Bridge Monthly, jun97 p. 28 – Luck/Hirst meldte 4)


  EDTxxx
  EB
  Dxxxx
  EKB
  Kxxx
  Dxxx
  Ex
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3NT Ubekendt renonce Relæ
  4 Pas -renonce, minimum AV!

  7. (Europæisk Bridge, feb95 p. 69)

  Bxxxxx
  EK
  Bxxx
  K
  EKTx
  xxx
  E
  EDxxx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Minimum med ubekendt single KF-Relæ
  3 4 -single Cuebid
  4 4NT Cuebid ES-Relæ
  5 5 1 es SS
  6 6 D(!) og K, ej K SS
  6 7 K, ej D (D er ikke med, da SH kender -singlen, og ÅH allerede har vist K) 5, 2, 1, 3, 1-ruf er 12 stik. Det 13. kan komme fra -erne, D, en sjette  eller triple  hos ÅH

  Spil 8-15 er alle fra International Popular Bridge Monthly, jan96, p. 18, hvor George Rosenkrantz gennemgår sit majorsystem, The Maxi Raise. Ikke overraskende kommer Rosenkrantz i prikkontrakten hver gang, så den er det ikke nødvendigt af skrive her

  8.

  Exx
  KDxxx
  Ex
  Dxx
  Kxxx
  ETxx
  x
  EKBx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3 3 Ingen singler SF-Relæ
  3NT 4 Ingen sidefarver (5332, 6322 eller 7222) ES-Relæ
  4 4 0/3 esser SS
  5 5 D, ej K SS
  5 5NT Ej K SS (2. trin: ej efter K, men D)
  6 7 D, ej D 2, 5, 1, 4, 1-ruf

  Et virkeligt smukt meldeforløb !

  9.

  KDBxx
  EKx
  x
  Kxxx
  ETxx
  DBxxxx
  E
  Ex
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3NT 4 -single KF-Relæ
  4 4 -sidefarve (5314, 6214 eller 5215) ES-Relæ
  5 5NT 2 esser + D SS
  6 6 K, ej K SS
  6NT 8NT !!!! K, ej D

  10.

  DB
  Exxxx
  EDx
  Dxx
  EK
  Kxxx
  xxx
  EKxx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 4 Minimum uden kortfarve Cuebid
  4 4NT Cuebid ES-Relæ
  5 Pas 2 esser, ej D Vi mangler 2 nøglekort

  Tjah … hvis ÅH vælger at vise sine 15 (meget dårlige) HP som tillæg, står vi ikke ude af slemmen. Dette er et vurderingsspørgsmål, ikke et systemspørgsmål.

  11.

  Dxx
  DT9xx
  E
  EDxx
  ETx
  Exxx
  KBxx
  Kx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Minimum med kortfarve KF-Relæ
  3NT 4 -single Så er det højt nok

  12.

  KDxxxx
  EKx
  Kx
  xx
  EBxx
  DBxx
  Ex
  EDx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg KF-Relæ
  3 4 Ingen singler Cuebid – dette kan jeg ikke styre
  4 4 Cuebid Mangler -cuebid
  4NT 5 ES-Relæ 0/3 esser
  5 5 SS Ej K
  6, 2, 2, 1

  Tjah, hvad har SH til sine slemmeldinger ? Han kan vel godt have den samme hånd uden D og så er slem en dårlig chance. ÅH har lige præcis ikke plads til at spørge.

  13.

  EBxxx
  KDxx

  KDxx
  KDxx
  Ex
  ETxx
  EBx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3NT Ubekendt renonce Relæ
  4 4NT -renonce ES-Relæ
  5 5NT 1 es SS
  6NT 7NT 5. trin: K, K, D, D men ikke B (-erne tælles ikke med da SH kender ÅH’s renonce) Enten 6, 3, 1, 3 eller 5, 3, 1, 4

  Bemærk at ÅH ikke kan have EBxxx, KDxxx, -, KDx (hvor 7NT hænger på -erne 3-3), da ÅH med den hånd havde meldt 4 på 2NT.

  14.

  KBxxxx
  Tx
  EBxx
  E
  EDxx
  EBx
  KDT9
  DT
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Minimum med kortfarve KF-Relæ
  3 3NT -single SF-Relæ
  4 4 -sidefarve ES-Relæ
  4 4NT 0/3 esser SS
  5 7 D, ej K 6, 1, 4, 1, 1-ruf

  Havde ÅH haft K skulle man i 7NT, men ÅH har allerede vist en seksfarve i  og 11HP. Havde han i tilgift haft K, havde han ikke vist minimum.

  15.

  ETxxx
  Dxxxx
  E
  Ex
  KDBx
  ET
  Kxx
  KDBT
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 3 Tillæg (på grænsen) KF-Relæ
  3NT 4 -single SF-Relæ
  4 4NT -sidefarve ES-Relæ
  5 5 0/3 esser SS
  5 6 Ej D SS
  6 7 Ej K 5, 1, 2, 4, 1-ruf

  Allerede på 5 kunne SH have meldt 7, men vi tjekker lige for 7NT. Melder vi nogensinde sådan en syver på Norris-fitten, sidder de sikkert 5-2 imod !

  16. (Konstrueret)

  EKxxx
  Dxx
  xxx
  Ex
  DTxx
  ET
  Kxx
  KBxx
  1 2NT Naturligt Skjønnes 2NT
  3 4 Minimum uden kortfarve Spiele

  Dette spil er med for at komme lidt ned på jorden efter alle de højtflyvende meldinger. Desuden er dette meldeforløb nok noget mere forekommende end de foregående 15 eksempler.

  Comments are closed.

  Seneste nyt