Bridgeklubben Young Sharks
mar
28

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 28/4-2014

written by Mikkel

Hermed indkaldes afgående og fremtidige medlemmer af bridgeklubben Young Sharks til ordinær generalforsamling  d.28/4-2014 i Københavns Bridge Center, kl 18.30.

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
  3. Præmieoverrækkelse
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Frist for indkomne forslag er 14.april, skal indsendes skriftligt til formanden formand@young-sharks.dk jf vedtægternes §6.

Foreløbigt indkomne forslag:

A) Bestyrelsen stiller forslag om, at kontingentsammensætning tilføjes vedtægterne som ny paragraf §10:

“Spillesæsonen er fra starten af september til slutningen af april. Kontingentet fastsættes for næstkommende sæson af den ordinære generalforsamling. Kontingentet fastsættes som et bidrag til klubbens almindelige drift (husleje, kort, etc.), på en sådan måde, at klubben kan køre rundt uden ekstraordinære indtægter. Passivt medlemskontingent er 100 kr/sæson. Kontingent til Dansk Bridge Forbund betales særskilt. Klub- og DBF-kontingent betales samlet senest 3. spilaften i sæsonen. Regnskabet går fra 1.maj til 30.april.”

B) Bestyrelsen stiller forslag om at formalisere retningslinjer for 3-mandspar, at det tilføjes vedtægterne som §10  stk.1, at der betales fuldt kontingent for alle medlemmer i det opstillende par.

C) Bestyrelsen stiller forslag om at formalisere retningslinjer for juniorer, at der betales halvt kontingent til klubben, f.eks. som §10 stk 2.

Forslag A, B og C kræver 2/3 fremmøde samt 2/3 flertal, da det drejer sig om vedtægtsændringer, jf vedtægternes §6.

 

Comments are closed.

Seneste nyt